Nestleder Hege Valås i Utdanningsforbundet reagerer på regjeringens karanteneregler for barnehage- og skoleansatte ved inngangen til dte nye året.
Nestleder Hege Valås i Utdanningsforbundet reagerer på regjeringens karanteneregler for barnehage- og skoleansatte ved inngangen til dte nye året.

– Risikerer å sitte i karantene langt utover våren

I går kom nye bestemmelser for karantene: De kan føre til at lærere og barnehageansatte vil sitte i fritidskarantene langt utover våren.

Publisert Sist oppdatert

Det sier nestleder i Utdanningsforbundet Hege Valås ifølge en sak i VG.

I en pressemelding mandag kom regjeringen med hvilke regler som gjelder på nyåret:

  • Fra 1. januar får ansatte i skoler og barnehager unntak fra smittekarantene i arbeidstiden. Ansatte som har vært i nærkontakt med en smittet kan gå på jobb, men må teste seg døgn 3 og 7 etter nærkontakten.
  • Det nasjonale tiltaksnivået fortsetter på gult nivå i barnehager og grunnskoler, og rødt nivå på videregående, fra 3. januar.

Unntaket gjelder ikke dersom den ansatte er i samme husstand eller tilsvarende nær den som er smittet.

Endringen kommer i tillegg til dagens unntak fra smittekarantene for personer som har fått oppfriskningsdose senest en uke før nærkontakten med den smittede.

Beskjeden får blant andre nestleder i Utdanningsforbundet, Hege Valås, til å reagere.

– Slik jeg oppfatter de nye reglene er det sånn at lærerne og barnehageansatte blir unntatt fra karantene i arbeidstiden, men at de skal være i karantene på fritiden. Det er urimelig og ulogisk, sier hun til VG.

– Med det kan vi få en situasjon der de er på jobb, men vil sitte i fritidskarantene langt utover våren, sier hun.

Også leder i Skolenes landsforbund, Mette Johnsen Walker, er kritisk. Hun forteller at medlemmene er mer bekymret for å bli smittet på arbeidsplassen enn på fritiden.

– Bestemmelsen betyr egentlig at de sender alle ansatte i skoler og barnehager ut der det er mye smitte, uten smittevernutstyr, sier hun til NTB.

Forsvarer ordningen

I dag forsvarer regjeringen den nye karanteneordningen for ansatte i skoler og barnehager og hevder deler av kritikken mot ordningen er feilslått.

– Det er feil at lærere vil sitte i fritidskarantene til langt utover våren slik Utdanningsforbundet hevder. Regjeringen har vært tydelig på at alle ansatte i barnehager og skoler skal prioriteres for oppfriskningsdose, sier statssekretær Halvard Hølleland (Ap) i Kunnskapsdepartementet i en e-post til NTB, gjengitt i Aftenposten.

Han påpeker at ansatte som har tatt oppfriskningsdosen, vil være unntatt fra karantene på grunn av nærkontakt som skjer senere enn en uke etter siste dose.

Regjeringen vil komme med en ny vurdering av det nasjonale tiltaksnivået i uke to.

Fortsetter på gult nivå

Gult nivå i barnehager og grunnskole og rødt nivå i videregående, betyr fortsatt tilstedeværelse og undervisning, men med krav til få nærkontakter og avstand for de eldste elevene.

Samtidig kommer regjeringen med en viktig presisering: Ansatte i skoler og barnehager er definert som samfunnsviktig personell, og har rett på plass til egne barn i skole og barnehage når tilbudet ellers er redusert.

Barn og elever med særlige behov skal alltid få et fysisk tilbud i barnehage eller skole. Det samme gjelder barn med foreldre som er samfunnskritisk eller samfunnsviktig personell.

Dersom smittesituasjonen tilsier det, kan lokale helsemyndigheter heve tiltaksnivået. Dette må skje etter lokale smittevernmessige vurderinger.

Anbefaler test

Helsemyndighetene anbefaler test av elever og ansatte i barnehager og skoler i forbindelse med skolestart etter juleferien. Det gjør at man lettere kan oppdage smitte hos elever og ansatte og unngå at disse bringer smitte med seg inn i skoler og barnehager. Dersom det ikke er tilstrekkelig testkapasitet, vil områder med mye smitte prioriteres. En del kommuner har allerede et opplegg for testing etter ferien. I Oslo har for eksempel elever fått med seg tester hjem. Andre steder jobbes det med løsninger, for eksempel ved at tester kan hentes på avtalt sted.

Regjeringen understreker på nytt at vaksinering er et av de viktigste verktøyene mot pandemien.

– Vi har bedt kommunene prioritere ansatte i barnehage og skole for oppfriskningsdose. Vi oppfordrer alle til å ta den. Målet er at alle over 18 år får tilbud om oppfriskningsdose innen utgangen av februar. Vaksinering og etterlevelse av de kontaktreduserende tiltakene er det viktigste vi gjør for å få ned smitten og bedre situasjonen, også for elever og ansatte, sier Kjerkol i pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS