Rudshøgda Kanvas naturbarnehage i Oslo er kandidat nummer sju i kampen for å vinne tittelen 'Årets Barnehage 2017'.
Rudshøgda Kanvas naturbarnehage i Oslo er kandidat nummer sju i kampen for å vinne tittelen "Årets Barnehage 2017".

ÅRETS BARNEHAGE 2017: «Gylne hverdagsøyeblikk for små og store»

Rudshøgda Kanvas naturbarnehage i Oslo er kandidat nummer sju i kampen for å vinne tittelen "Årets Barnehage 2017".

Publisert Sist oppdatert

Rudshøgda Kanvas naturbarnehage er en avdelingsløs barnehage som starter jakten på det gode liv med lek og læring ute i skogen. 57 prosent av personalet er barnehagelærere.

De er en «Fem om dagen»-barnehage og serverer frukt eller grønnsaker til bursdager og fest. I det daglige er det fokus på et sunt og næringsrikt kosthold, og gode alternativer til sukkerholdig mat, hvor personalet legger vekt på å lage maten fra bunnen av sammen med barna.

– Hvorfor er dere nominert til «Årets barnehage»?

– Jeg tror én av årsakene til at vi er nominert er fordi vi har en naturprofil. Vi er ute stort sett hele dagen, enten på uteområdet i barnehagen eller på tur i skogen. De minste barna, toddlerne som er ett år, sover ute i gapahuker og har friluftsaktiviteter på uteområdet. Vi har årlige ekspedisjoner til kråkesølvgruvene på Nesodden, skiskole i Nordmarka og orrleik med overnatting i gapahuk med skolestarterne. Dette er turer barna gleder seg til i flere år, sier styrer Guro Lund Eriksen.

Det er også fokus på et næringsrikt kosthold.

– Vi lager maten fra bunnen av sammen med barna. Vi ser at barna spiser mer når de selv har vært med å tilberedt maten. Ofte lages maten ute på bål. Vi har egen matblogg, og vet at mange foreldre bruker oppskrifter herfra til mat de lager hjemme, sier Eriksen.

Hun tror også at en viktig årsak til nominasjonen er at barnehagen har en stabil og mangfoldig personalgruppe med variasjoner i alder, kjønn, erfaring og kulturell bakgrunn.

– 57 prosent av personalet er barnehagelærere og 50 prosent av personalet er menn.

Det var ikke alltid slik. Rudshøgda Kanvas barnehage har kjempet for å komme dit de er i dag.

– Høsten 2009 hadde vi bare en barnehagelærer i barnehagen vår. Hun var nyutdannet og jeg var ny som daglig leder. Vi kjempet virkelig for å få ansatt pedagoger. I løpet av perioden 2009-2013 klarte vi å nå Kanvas sitt mål om 50 prosent barnehagelærere i vår barnehage. Høsten 2013 hadde vi over 50 prosent barnehagelærere hos oss, og det har vi hatt siden. Målet virket umulig, men vi klarte det, og vi har klart å holde oss på dette nivået siden, sier en stolt styrer.

– Ettersom flere av våre foreldre/foresatte har hatt barn i ulike aldre hos i denne perioden, velger jeg å tro at dette også kan være en grunn til at vi er nominert. Flere familier har sett utviklingen og kvaliteteten vi har kunne gitt barna med flere pedagoger i møte med barn!

I nominasjonene hylles barnehagen av både foreldre og ansatte, som kaller barnehagen «Et basistilbud med høy kvalitet»:

«Rudshøgda Kanvas naturbarnehage strekker seg langt for å tilfredsstille brukernes behov. I korte trekk:

  • Prøveperiode med utvidet åpningstid etter forespørsel fra foreldre.
  • Gratis utleie av barnehagen til barnebursdager (for å forebygge utestengelse og mobbing).
  • Barnehagen har fokus på et sunt og variert kosthold, all mat som serveres i skogen, i barnehagen eller på utegrillen er laget fra bunnen av sammen med barna. Barnehagen har egen matblogg: http://rudshoegda.blogspot.no.
  • Skolestarterne (Villmarksgruppa) starter høsten med tur til Kråkesølvgruvene på Nesodden, i februar er det skiskole med to dagers overnatting i Østmarka, og i mai er det orrleik hvor barna sover ute i gapahuk og følger orrleikkamp.
  • Fireåringene har overnatting i barnehagens gapahuker i april hvert år.

Disse overnattingsturene krever voksne som ønsker dette for barna, og det gjør de i Rudshøgda!»

Hva er barnehagens viktigste oppgave?

– Kvaliteten på relasjonen mellom barn og ansatte er avgjørende for barns læringsutbytte. Med dette som utgangspunkt har vi i Kanvas valgt å definere mål for læringsarbeidet i våre barnehager, som både sier noe om hvordan læringsmiljøet skal være i Kanvas og hva vi ønsker at barna skal erfare i våre barnehager, forklarer Eriksen.

I Rudshøgda betyr det at alle barna skal bli møtt med tillit, anerkjennelse og tydelige grenser.

– Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for felleskap og vennskap. Vi ønsker å skape gylne hverdagsøyeblikk som blir husket i fremtiden for små og store, sier styreren.

Det er viktig at de voksne er gode forbilder ved å være lyttende, nysgjerrig og opptatt av en likeverdig kommunikasjon med små og store. De skal gi barna trygghet og legge til rette for vennskap.

– Vi er mye sammen med barna og vår relasjon til dem er kjempeviktig. Det er ingen barn som har valgt barnehage, men vi har derimot valgt jobben vår selv — og derfor er det vårt ansvar å skape gode relasjoner til barna, sier Eriksen bestemt.

Dette er et barnesyn som i høy grad støttes i nominasjonene, hvor barnehagen får skryt for en klar og tydelig pedagogisk profil:

«Barnehagen er en naturbarnehage og tilbyr barna aktiviteter utendørs på uteområdet eller i skogen året rundt i all slags vær. Når det gjelder de minste barna som er ettåringer, er fokuset at barna skal bli trygge på barnehagens uteområde det første året. Toddlerne sover ute i gapahuker og har rikelig med boltreplass i barnehagen mens de tre største gruppene er på turer. Barnehagen har også en gjennomtenkt plan for når de yngste barna skal flyttes over på to- og seksårsgruppene. Allerede på senhøsten blir det bestemt hvilke barn som skal overflyttes til hvilken turgruppe neste høst slik at de minste barna får en trygg overgang ved å besøke sine respektive grupper, være med under måltider og på våren er de med på turer med sine nye grupper. Det er ingen tvil om at barnehagen er opptatt av en trygg og god tilknytning, noe som også gjenspeiles i svar på foreldreundersøkelser.»

Også ledelsen får sitt:

«Daglig leder fremstår som en tydelig leder. Hun er alltid i forkant av arrangementer, prosjekter, dokumentasjon og informasjon til foresatte/ansatte. Samtidig tar hun seg god tid til de små.  Noen barn opplever morgenene i barnehagen som vonde, da mor og far går på jobb. Da får de gjerne være med Guro som assistenter på kontoret, noe de synes er stor stas. Guro er særs opptatt av samhold, både blant voksne og barn. Med fokus på mobbing leide hun i høst inn foredragsholder som tok oss gjennom temaet mobbing på høstens foreldremøte. Gratis utlån av barnehagen er et eksempel på tiltak fremmet av Guro, i samarbeid med SU, som et ledd i inkludering av alle.»

– Hva ønsker du barna skal ta med seg videre når de begynner på skolen?

Vårt mål er at barna har en indre trygghet i seg selv og at de er best mulig forberedt og rustet på det nye som møter dem når de begynner på skolen. At de er selvstendige og at de har redskapene som trengs for å fungere på skolen, sier Eriksen.

– Vi jobber for at de skal ha ”sekken” fylt med gode minner og opplevelser og at de tar med seg gode verdier og holdninger fra barnehagen.

Prisen deles ut på PBLs lederkonferanse 4. september. Vinneren får 25.000 kroner, i tillegg får barnehagen et diplom og et skilt som synlig bevis på at de er «Årets barnehage 2017».

Her er de åtte finalistene i «Årets barnehage 2017»:

TRYKK HER for å stemme på din favoritt.

Mandag kan du lese om den siste kandidaten, Trondalen barnehage i Fredrikstad.

Powered by Labrador CMS