Inviterer til gratis kurs for barnehager i Oslo og Viken

 Barnehager i Oslo og Viken tilbys nettbaserte ressurser som styrker arbeidet med barnehagebasert kompetanseutvikling og øker kvaliteten på arbeidet med et inkluderende miljø og forebygging av mobbing.

Det melder Fylkesmannen i Oslo og Viken på sine nettsider.

Kompetansetilbudet «Barnehagemiljø og krenkelser» er utviklet av Høgskolen i Innlandet på oppdrag fra Udir. Målsettingen med tilbudet er å utvikle kompetansen i barnehager og hos barnehageeier slik at barnehagen oppfyller sin plikt til å ivareta barnas behov for omsorg, trivsel og inkludering slik at dette gjøres i tråd med barnehageloven, skriver Fylkesmannen videre.

Kompetanseutviklingen foregår i den enkelte barnehage, og barnehager som deltar tilpasser arbeidet med kompetansetiltaket ut fra sine behov og styrer arbeidet selv. 

Fylkesmannen i Oslo og Viken dekker kostnader for påmelding for barnehagen og alle dens ansatte. Eventuelle kostnader utover påmelding må barnehagene dekke selv.

 

Søknadsfristen går ut 18. september.

Powered by Labrador CMS