Førsteamanuensis Anne Greve ved Høgskolen i Oslo og Akershus.
Førsteamanuensis Anne Greve ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Forventer at ny rammeplan ivaretar barns lek

Det er knyttet stor spenning til forslaget til ny rammeplan som sendes ut på høring 20. oktober.

Publisert Sist oppdatert

Torsdag sender Kunnskapsdepartementet (KD) det endelige forslaget til ny rammeplan for barnehagen ut på høring.

Arbeidet med ny rammeplan har flere ganger blitt utsatt, blant annet fordi KD ville avvente Stortingsmelding 19. Nå venter en samlet barnehagesektor på det som er deres fremste, pedagogiske verktøy. Og forventningene er mange.

Lek fremfor formell læring

– Det var veldig gledelig at Stortinget, da de behandlet Stortingsmelding 19, ga et klart råd til regjeringen om å kutte ut læringsmål for barna og om å opprettholde den nordiske barnehagemodellen, som innebærer et helhetlig syn på barn, med stor vekt på lek og ikke læringsmål. Det forventer jeg at den nye rammeplanen følger opp, sier førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Anne Greve, til barnehage.no.

Hun er spent på innholdet i den nye rammeplanen, men også på hvordan den skal implementeres, og om det er satt av midler, for eksempel til skolering av personalet.

– Jeg forventer også at rammeplanen tar innover seg hva tidlig innsats egentlig innebærer. At det ikke innebærer mer tidlig formell læring, men en styrking av leken. Det handler om å bygge opp barns selvtillit og det gjøres best gjennom barns lek. Det at barn skal få lov til å uttrykke seg, vise hvem de er, delta som demokratiske borgere i samfunnet, noe som også innebærer at de skal få lov til å vise motstand. Det er en demokratisk rettighet, sier Greve.

– Dette vil også være en slags korreks til en del av de programmene som begynner å bli innført i barnehagen nå, som er mer opptatt av at barn skal tilpasse seg og være lydige for å få sine stjerner og kakestykker. Jeg håper at den nye rammeplanen blir tydelig på at vi ikke ønsker denne typen virksomhet, for det er ikke å støtte opp om barns utvikling som demokratiske borgere, sier hun.

Ønsker en tydeligere rammeplan

PBL håper at en del av de tingene som kan ha blitt oppfattet som utydelige i den nåværende rammeplanen blir gjort tydeligere i den nye.

– Vårt håp er at vi skal få en relansering av rammeplanen som gjør at de barnehagene som i dag ikke leverer god nok kvalitet får den motivasjonen som skal til for å levere god kvalitet, sier administrerende direktør i PBL, Arild M. Olsen, til barnehage.no. Han påpeker at de fleste barnehagene leverer god kvalitet, men at det fremdeles er for stor variasjon.

– Vi håper den nye rammeplanen blir tydeligere, blant annet når det gjelder hva som er barnehagens samfunnsmandat og hvilket utbytte barna skal ha av å gå i barnehagen, sier han.

Håper på en bred og engasjerende høring

Også Utdanningsforbundet har mange forventninger til den nye rammeplanen.

– Først og fremst forventer vi at den nye rammeplanen skal bidra til en god barnehage til barns beste, sier nestleder Hege Valås i Utdanningsforbundet, i en e-post til barnehage.no.

Hun håper at utkastet til rammeplan fra KD blir et godt utgangpunkt for en bred og engasjerende høring. Utdanningsforbundet vil legge opp til det, opplyser nestlederen.

– Så er vi opptatt av at barnehagelærernes, styrernes og eiernes rolle, ansvar og oppgaver kommer klart frem. Når høringen er over mener vi at det må være et mål at vi får en plan som har legitimitet i samfunnet, og som både profesjonen, foreldre og eiere kan stå inne for, sier Valås.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

– Mindre læreboktekst

På Utdanningsdirektoratets barnehagekonferanse i Bergen i september sa seniorrådgiver i KD, Kristin Bjarke Pettersen, følgende om arbeidet med den nye rammeplanen:

– Den nye rammeplanen er kortere og tydeligere med mindre læreboktekst, men formen er den samme. Gjeldende rammeplan er noe uoversiktlig med gjentagelser. Dette blir bedre.

– Rammeplanen vi har nå, inneholder også tydelige rettigheter, men de drukner litt i læreboktekst, noe som blir ryddet opp i.

Bjarke Pettersen kunne på daværende tidspunkt ikke si noe om selve innholdet i det endelige rammeplanforslaget.

Endelig forslag til ny rammeplan skal ifølge Kunnskapsdepartementet, sendes på offentlig høring 20. oktober. Høringen varer i tre måneder. Deretter vil den nye rammeplanen lanseres våren 2017 og etter planen tre i kraft fra høsten samme år.

Hva forventer du av rammeplanen? Si din mening i kommentarfeltet under.

barnehage.no vil komme tilbake med mer når forslag til ny rammeplan er lansert på torsdag.

Powered by Labrador CMS