Når foreldrene skiller lag

– Barnehagen bør trygge barnet i samlivsbruddet, sier barnepsykolog Willy-Tore Mørch.

Publisert Sist oppdatert

Det kan være svært vanskelig for både barn og barnehagen når foreldre skiller lag. Tilrettelegging og godt samarbeid kan bidra til å gjøre en vanskelig tid mer skånsom for barnet.  

Statistisk sett vil de fleste barnehagene i løpet av ett år oppleve at foreldrepar med barn i barnehagen går fra hverandre. I en del familier fører en skilsmisse eller samlivsbrudd til store konflikter der partene har vanskelig for å snakke sammen. ​ 

Her er noen tips til hvordan barnehagen kan tilrettelegge for å gjøre overgangen enklere for barnet:

Barnets trygge havn

Ha de samme grensene og forventningene til barnet som dere alltid har hatt. Barnehagen skal være den plassen der alt er som før med sine rutiner og forutsigbare dager og voksne. 

Samtaler på barnets premisser

Sørg for å ha tid til barnet som har lyst til å snakke om hjemmesituasjonen og egne opplevelser. La barna bestemme når og hva dere skal snakke om i stedet for å kryssforhøre barnet om hvordan ting er og oppleves.

Tilstrekkelig informasjon

Det er viktig at barnehagen har tilstrekkelig med faktaopplysninger og informasjon fra foreldrene om situasjonen. Dette for at barnehagen skal kunne bekrefte barnet når det forteller noe i barnehagen. Lite informasjon i barnehagen kan også skape unødvendige misforståelser og spekulasjoner.

Vær objektiv

Ta aldri parti med noen av foreldrene, men rett oppmerksomheten på barnet og dets beste. Barnehagen blir på mange måter barnets talerør i vanskelige samlivsbrudd.

Kollektiv forståelse

Informer og gå gjennom rutiner i barnehagen for hvordan de ansatte skal opptre overfor foreldre i slike saker. Det er viktig at alle opptrer likt og at alle svarer det samme. Ingen ansatte i barnehagen må si eller gjøre noe som kan bli brukt mot barnehagen i ettertid.

Lik informasjon til begge foreldre

Det er viktig at barnehagen finner gode rutiner på å formidle lik informasjon og beskjeder til begge foreldrene. Begge foreldre må få tilbud om en foreldresamtale hvis de ikke kan ha en felles samtale om barnet.

Observasjon

Observer barnet og dokumenter hvis dere opplever store endringer i atferd hos barnet. Dette for å bruke i samtale og for å finne ut om barnehagen skal iverksette tiltak.

Dokumenter og skriv referat

Det kan være hensiktsmessig å skrive referat fra en samtale der bare en av foreldrene er til stede. Få gjerne foreldrenes underskrift på referatet slik at ikke er noe tvil i ettertid på hva som har blitt snakket om og ikke. Vær oppmerksom på taushetsplikten ved samlivsbrudd. Innholdet i referatet kan ikke videreformidles til den andre forelderen uten samtykke.

Gode veiledere

Vær veiledere overfor foreldre ved behov. Mange foreldre tenker ikke på at ting de sier og gjør kan være uheldig i barnets påsyn.

Henting og bringing av barn

Mange barnehager opplever en del uenigheter ved samlivsbrudd når det gjelder henting og bringing av barn. Som hovedregel avgjør den som barnet bor fast hos hvem som kan hente og bringe i barnehagen. Når bruddet nettopp har funnet sted og foreldrene er uenige om hvor barnet skal bo fast, bør barnehagen forholde seg til den som har faktisk hovedomsorg for barnet i henhold til spørsmål om henting og bringing. Dette inntil foreldrene er kommet til enighet om hvem barnet skal bo fast hos, eller inntil spørsmålet er rettslig avgjort.

Forståelse for situasjonen

Ha forståelse for foreldrenes situasjon og vær ekstra overbærende hvis ikke humør er på topp ved henting og bringing. Det at foreldrene ikke er like sprudlende som alltid behøver ikke å bety at de er misfornøyde med barnehagen, men at det er litt vanskelig hjemme om dagen.

Barnets trygge havn

Ha de samme grensene og forventningene til barnet som dere alltid har hatt. Barnehagen skal være den plassen der alt er som før med sine rutiner og forutsigbare dager og voksne. 

Samtaler på barnets premisser

Sørg for å ha tid til barnet som har lyst til å snakke om hjemmesituasjonen og egne opplevelser. La barna bestemme når og hva dere skal snakke om i stedet for å kryssforhøre barnet om hvordan ting er og oppleves.

Tilstrekkelig informasjon

Det er viktig at barnehagen har tilstrekkelig med faktaopplysninger og informasjon fra foreldrene om situasjonen. Dette for at barnehagen skal kunne bekrefte barnet når det forteller noe i barnehagen. Lite informasjon i barnehagen kan også skape unødvendige misforståelser og spekulasjoner.

Vær objektiv

Ta aldri parti med noen av foreldrene, men rett oppmerksomheten på barnet og dets beste. Barnehagen blir på mange måter barnets talerør i vanskelige samlivsbrudd.

Kollektiv forståelse

Informer og gå gjennom rutiner i barnehagen for hvordan de ansatte skal opptre overfor foreldre i slike saker. Det er viktig at alle opptrer likt og at alle svarer det samme. Ingen ansatte i barnehagen må si eller gjøre noe som kan bli brukt mot barnehagen i ettertid.

Lik informasjon til begge foreldre

Det er viktig at barnehagen finner gode rutiner på å formidle lik informasjon og beskjeder til begge foreldrene. Begge foreldre må få tilbud om en foreldresamtale hvis de ikke kan ha en felles samtale om barnet.

Observasjon

Observer barnet og dokumenter hvis dere opplever store endringer i atferd hos barnet. Dette for å bruke i samtale og for å finne ut om barnehagen skal iverksette tiltak.

Dokumenter og skriv referat

Det kan være hensiktsmessig å skrive referat fra en samtale der bare en av foreldrene er til stede. Få gjerne foreldrenes underskrift på referatet slik at ikke er noe tvil i ettertid på hva som har blitt snakket om og ikke. Vær oppmerksom på taushetsplikten ved samlivsbrudd. Innholdet i referatet kan ikke videreformidles til den andre forelderen uten samtykke.

Gode veiledere

Vær veiledere overfor foreldre ved behov. Mange foreldre tenker ikke på at ting de sier og gjør kan være uheldig i barnets påsyn.

Henting og bringing av barn

Mange barnehager opplever en del uenigheter ved samlivsbrudd når det gjelder henting og bringing av barn. Som hovedregel avgjør den som barnet bor fast hos hvem som kan hente og bringe i barnehagen. Når bruddet nettopp har funnet sted og foreldrene er uenige om hvor barnet skal bo fast, bør barnehagen forholde seg til den som har faktisk hovedomsorg for barnet i henhold til spørsmål om henting og bringing. Dette inntil foreldrene er kommet til enighet om hvem barnet skal bo fast hos, eller inntil spørsmålet er rettslig avgjort.

– Trygg barnet

– I tillegg er det viktig å trygge barnet, sier barnepsykolog Willy-Tore Mørch.

– Barn i kriser vil fantasere, ha tankespinn, og bli redde for at det skal skje katastrofer. Barn i skilsmissesituasjoner vil lett tenke at de blir forlatt, forklarer Mørch.

Det viktigste man kan gjøre for et barn i en krisesituasjon er derfor å trygge det.

– Dersom barnet gir tilkjenne at det er redd for å bli forlatt bør barnehagen trygge barnet på at det ikke vil skje samtidig som begge foreldrene bør informeres om barnets fantasier slik at de på sin side også kan trygge barnet, sier Mørch.

Man må også være klar over at barn gjerne påtar seg ansvar for det som skjer.

– Barn i krise har lett for å påta seg ansvar for det som skjer. Utgangspunktet kan være at en eller begge foreldrene har vært sinte på barnet og barnet tolker sinnet som at det har ansvar for at foreldrene går fra hverandre. Barnehagen bør være oppmerksom på slike tanker hos barnet og være tydelig på at det som skjer ikke er barnets ansvar, sier Mørch.

Likeledes mener han at barnehagen bør informere foreldrene om at barnet har slike fantasier slik at foreldrene på sin side kan trygge barnet på at barnet ikke har gjort noe galt.

Slik kan foreldre og barn samarbeide til barnets beste i en vanskelig situasjon.

Har du erfaringer fra samlivsbrudd i barnehagen? Del gjerne i kommentarfeltet under.

Powered by Labrador CMS