Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde.

Færre klager på barnehagen

Fylkesmennene fikk flere klager på skole i 2015 enn året før. For barnehagene var det omvendt.

Publisert Sist oppdatert

Det skriver Utdanningsnytt.

Det kommer fram i årsrapportene fra fylkesmennene. Generelt melder fylkesmennene at klagesakene er blitt mer komplekse og ressurskrevende å behandle.

Følg barnehage.no. på Facebook og Twitter.

For barnehagene dominerer klager knyttet til likeverdig behandling av offentlige tilskudd mellom private og offentlige barnehager. I fjor var dette 86 prosent av alle klagene. Året før var det 87,6 prosent. Samtidig sank klagetallet totalt fra 178 til 136. I rapporten blir det konkludert med at reduksjonen i klager om likeverdig behandling skyldes at kommunene er bitt flinkere til å etterleve regelverket. Årsaken til det kan være at de fleste uklarheter i tilknytning til tilskuddsregelverket er avklart i tidligere klagesaker og tolkningsavklaringer.

32 prosent av klagerne i 2015 fikk ikke medhold hos fylkesmannen. Året før var det 53,9 prosent som ikke fikk medhold. Andelen klagesaker etter forskrift om likeverdig behandling som ikke får medhold, er redusert fra 56,4 prosent i 2014 til 28,2 prosent i 2015.

Powered by Labrador CMS