Ordføreren sørget for blomster og en høytidelig tale for de små og store ved åpningen av førskoleavdelingen hos Gnist Skogtunet.
Ordføreren sørget for blomster og en høytidelig tale for de små og store ved åpningen av førskoleavdelingen hos Gnist Skogtunet.

Åpner egen avdeling for førskolebarna

– Hva skjer med de store barna under den lange perioden med tilvenning for de små? spør leder ved Gnist Skogstunet, Sigrid Hestnes. I høst åpnet de en helt ny avdeling for de største barna i barnehagen.

Publisert Sist oppdatert

I august starter mange små barn i barnehage, og det er et sterkt fokus på tilvenningsperioden som skal gjøre barn og foreldre trygge på den nye tilværelsen. I en barnehage på Askøy velger de nå å styrke sitt tilbud også overfor de eldste barna ved å åpne en egen førskoleavdeling. Gjennom lek og utforskning i tilrettelagte omgivelser i henhold til alder, skal avdelingen sørge for å skape positive forventinger til skolestart og sikre at barn og foreldre er trygge i overgangen mellom barnehage og skole.

– Det viktigste i barnehagen, uansett alder, er å leke. Gjennom leken dannes kunnskap og vennskap, som blir en plattform for livet. Førskolebarna bør derfor få et tilbud som tar hensyn til hvor de er i utviklingen, sier leder ved Gnist Skogstunet, Sigrid Hestnes.

I løpet av våren har deler av barnehagen blitt bygget om, og en helt ny avdeling er opprettet for de eldste barna. Her vil barna bli kjent med temaer og systemer som forbereder dem på overgangen til skole. Avdelingen er i hjertet av bygget slik at de har kontakt med alle de andre aldersgruppene. Førskolebarnas kompetanse innen lek og selvstendighet blir noe de andre barna kan dra nytte av. Barnehagen har i tillegg tatt i bruk et helt nytt uteområde som består av naturtomt. Her kan førskolebarn og småbarnsavdeling møtes i lek og utforskning.

En viktig periode

– I disse dager er det mye fokus på tilvenning og barnehageoppstart for de minste barna, sier Hestnes.

– Det er en viktig periode i familien, når hverdagen skal i gang etter en fødselspermisjon. De aller fleste barnehager har i dag stort fokus og god kompetanse på tilvenning. Den tilknytningen som skjer den første tiden er vesentlig for at barnet skal kunne delta i lek og skape sosiale relasjoner. Men hva skjer i løpet av barnehagetiden? Hva skjer med de store barna når vi har denne lange perioden med tilvenning. Hvordan møter vi de barna som allerede går i barnehagen? spør hun.

– En ettåring og en femåring har helt ulike behov, kompetanse og fokus. Det å være eldst i barnehagen skal ikke være kjedelig. Barnehagen må kunne skape god kvalitet gjennom hele barnehagetiden. Vi må ha respekt for den unike utviklingsfasen fem- og seksåringen er i, fortsetter barnehagelederen.

Felles innsats

Gnist Skogstunet Askøy og tilhører den private barnehagekjeden Gnist Barnehager. Fra oppstart i høst, består altså avdelingene av tre aldersgrupper med ett- til treåringer, tre- til fireåringer og fem- til seksåringer. En del av prosessen har vært at førskolebarna og de voksne har jobbet sammen med å få den nye avdelingen klar.

Sammen har de fått leker, møbler og systemer på plass og barnas medvirkning har vært en viktig del av læringen.

Mandag denne uka hadde barnehagen offisiell åpning av avdeling Brenneklubben, der foreldre og andre inviterte var velkomne til å delta i snorklipping om omvisning av stolte førskolebarn.

Den nye avdelingen består av 38 barn som tilhører ni forskjellige skolekretser med hovedvekt på de to nærmeste skolene. I løpet av det siste barnehageåret vil Skogtunet barnehage opprette kontakt med de ulike skolene og sammen planlegge en god overgang for alle barna. I tillegg samarbeider pedagogene med spesialpedagoger, barnevern, BUP og andre instanser der det er nødvendig for å sikre at barn med særskilte behov blir ivaretatt når de begynner på skolen.

– Det er viktig at det siste året i barnehage ikke blir et sted der barnet venter på å begynne på skolen, men et sted der lek og læring skaper et grunnlag for overgangen til skolen, fortsetter barnehagelederen, avslutter Hestnes.

Hvordan er førskolebarna i din barnehage organisert? Del i kommentarfeltet under eller send til oss på red@barnehage.no om du har mer på hjertet.

Powered by Labrador CMS