Åpning av Filiorum ved Universitetet i Stavanger. Rektor Marit Boyesen sto for åpningen.
Åpning av Filiorum ved Universitetet i Stavanger. Rektor Marit Boyesen sto for åpningen.

Åpnet nytt senter for barnehageforskning: – Det første vi skal gjøre, er å dra ut i barnehagene

Onsdag ble Filiorum, et nytt senter for barnehageforskning ved Universitetet i Stavanger (UiS), offisielt åpnet. – Vi skal samarbeide tett med praksisfeltet, sier senterleder Ingunn Størksen.

Publisert

Barns trivsel, utvikling, lek og læring skal være dreiepunktet for all aktivitet ved senteret. Nettopp derfor har det fått navnet Filiorum, som er latin og betyr barn.

– For en festdag, sa senterleder Ingunn Størksen etter at senteret ble høytidelig åpnet med kulturelle innslag fra Dybwikdans og barn fra Tjodmarka barnehage. Størksen skal lede Filiorum sammen med Marit Alvestad og Elin Reikerås.

Ingunn Størksen (midten) skal lede Filiorum sammen med Marit Alvestad (venstre) og Elin Reikerås (høyre).
Ingunn Størksen (midten) skal lede Filiorum sammen med Marit Alvestad (venstre) og Elin Reikerås (høyre).

Ambisjonen er at forskings- og utviklingsarbeidet ved senteret skal bidra til økt kvalitet innen barnehagesektoren, og dette skal komme norske barnehagebarn til gode.

Størksen forteller at de allerede har en lang liste prosjekter de har lyst til å gå løs på.

– Men det første vi skal gjøre, er å dra ut i barnehagene. Vi skal samarbeide tett med praksisfeltet. Det første vi må gjøre er å finne ut om de hypotesene vi har sett for oss, er relevant for barnehagesektoren. Vi må finne ut om spørsmålene vi har lyst til å finne ut av, er de riktige, sier senterlederen.

25 millioner over fem år

Det nye senteret for barnehageforskning ved UiS er finansiert av Forskningsrådet med 25 millioner kroner over fem år.

Åpning av Filiorum ved Universitetet i Stavanger.
Åpning av Filiorum ved Universitetet i Stavanger.

Det var Kunnskapsdepartementet som ga Forskningsrådet i oppgave å utlyse 50 millioner kroner til barnehageforskning. Målet er å få mer og bredere metodisk forskning på barnehage, samt skape tverrfaglige miljøer som kan være toneangivende for forskning på området.

I desember 2017 skrev barnehage.no at UiS sammen med Høgskulen på Vestlandet ble valgt ut blant seks søkere, og fikk 25 millioner kroner hver til å etablere hvert sitt senter for barnehageforskning.

Åpning av Filiorum ved Universitetet i Stavanger. Senteret ble høytidelig åpnet med kulturelle innslag fra Dybwikdans og barn fra Tjodmarka barnehage.
Åpning av Filiorum ved Universitetet i Stavanger. Senteret ble høytidelig åpnet med kulturelle innslag fra Dybwikdans og barn fra Tjodmarka barnehage.

– Anerkjenner barnehagene

Rektor Marit Boyesen fikk æren av å klippe snoren og erklære senteret for åpnet.

– Vi har i dag et av de sterkeste miljøene innen barnehageforskning i landet. Vi har flest stipendiater, og flest prosjekter. Vi har jobbet med dette feltet i mange år. Når vi i dag kan åpne senteret, er det nok en milepæl for oss, sa hun.

– Nå anerkjenner vi barnehagene og betydningen de har for barna, selv mange år etter at de er ferdige i barnehagen, sa hun under åpningen.

Åpning av Filiorum ved Universitetet i Stavanger. Kjersti Flåten fra Utdanningsdirektoratet.
Åpning av Filiorum ved Universitetet i Stavanger. Kjersti Flåten fra Utdanningsdirektoratet.

– Vi skal ta beslutninger på bakgrunn av kunnskap

Filiorum mottok også videohilsen fra kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H).

– Dette er en stor dag for dere, men ikke minst en stor dag for barnehagene, og alle barna som fyller dem. Vi har mange gode barnehager, men mange av dem kan bli bedre. Derfor er det så viktig at dere skal finne ut hva som er god kvalitet i barnehagen, sa kunnskapsministeren i sin hilsen.

– Vi trenger forskning på barnehagen, men ikke minst også i barnehagen og for barnehagen, sa Kjersti Flåten fra Utdanningsdirektoratet, som var til stede under åpningen.

– Vi skal ta beslutninger på bakgrunn av kunnskap. Vi vil bruke det dere finner ut og utvikler, i dialog med de som skal drive kompetanseutvikling. Dessuten liker jeg at dere retter dere mot barna. Det er ingen selvfølge i forskningsmiljøene, verken når det gjelder barnehage eller skole, at det er barna eller eleven vi snakker mest om. Så det synes jeg er veldig bra, sa Flåten.

Forskere fra ulike enheter samles

Filiorum består av forskere fra ulike enheter ved UiS, som Institutt for barnehagelærerutdanning, Lesesenteret, Læringsmiljøsenteret, Handelshøyskolen UiS og Institutt for sosialfag.

– De som er tilknyttet de ulike sentrene, skal fortsette å jobbe der de er, men vi skal i større grad enn før jobbe tettere sammen. Men det sier seg selv; femti forskere kan ikke jobbe med det samme, sier senterleder Ingunn Størksen.

Senteret har i tillegg knyttet til seg samarbeidspartnere i PBL (Private barnehagers landsforbund), Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), samt Stavanger universitetssjukehus (SUS).

Powered by Labrador CMS