Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).
Forskning
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Gir 50 millioner til barnehageforskning

Regjeringen bevilger 50 millioner kroner til å etablere ett eller to forskningsmiljøer som kan drive frem og forbedre den tverrfaglige forskningen på barnehage.

– Vi trenger mer forskningsbasert kunnskap om barnehager. Det vil gi bedre kvalitet i barnehagene og i lærerutdanningene, og bedre grunnlag for politiske beslutninger, uttaler kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, til Kunnskapsdepartementets nettsider.

Kunnskapsministeren bevilger ti millioner kroner i året i fem år. Det er Norges Forskningsråd som har fått i oppdrag å lyse ut midler til en eller to enheter som skal styrke forskningen på barnehage i Norge. Forskningsrådets kvalitetskriterier legges til grunn ved valg av miljø.

– Vi vil heve barnehageforskningen på samme måte som annen forskning. Av erfaring vet vi at sterke fagmiljøer på egenhånd kan se viktige problemstillinger og bygge opp ny kunnskap. Det vil ikke bare gi mer forskning om barnehage, men vil også bidra til nye innfallsvinkler, sier Røe Isaksen.

Debatt

Til toppen