Tor Mauritz Smedsrud har selv jobbet 11 år i naturbarnehage .
Tor Mauritz Smedsrud har selv jobbet 11 år i naturbarnehage .

Skal forske på hvordan barnehagen kan styrke barns trivsel, livsglede og mestring gjennom bruk av naturen

– Håpet er at alle ansatte i barnehagen kan ha nytte av resultatene fra prosjektet, sier Tor Mauritz Smedsrud som er doktorgradsstipendiat hos Stiftelsen Kanvas.

Publisert Sist oppdatert

Natur og livsmestring i barnehagen er temaet for doktorgradsprosjektet Smedsrud nå skal i gang med.

Her skal han undersøke hvordan barnehagen kan styrke barns opplevelse av trivsel, livsglede og mestring gjennom å bruke naturen som leke- og læringsarena.

– Et overordnet mål er å utvikle ny kunnskap om det pedagogiske arbeidet med barn i naturen, med særlig vekt på glede, mestring og sosial kompetanse, sier han.

Doktorgradsarbeidet er tilknyttet forskningsprosjektet SELMA (Social and Emotional Learning & Life Mastery in Early Childhood Education and Care). Et prosjekt som er finansiert av Forskningsrådet og som skal vare frem til 2025.

– Positiv effekt på helsa

Smedsrud mener det er behov for mer kunnskap om hvordan ansatte i barnehager kan anvende naturens mange muligheter.

– Det er mye forskning som viser at det å være i naturen, i seg selv, har en positiv effekt på barns psykiske og fysiske helse, men det er ikke gjort så mye forskning på hvordan barnehageansatte kan aktualisere de mulighetene som finnes i naturen for at barna skal kunne oppleve mestring, glede og utvikle sosial kompetanse, sier han.

– Dette prosjektet vil se på hva som skjer ute på tur, altså aktiviteter og innhold, samt undersøke hvordan barnehageansattes pedagogiske tilnærminger og aktiviteter kan bidra til at barn opplever glede, lykke, problemløsning og det å håndtere motgang.

Smedsrud vil blant annet se på om de ansatte er bevisst på i hvilken grad barna får mulighet til å leke risikofylt lek, hvilke typer områder man velger å oppsøke, og på hvordan de ansatte responderer på barnas lek i skogen.

– Studien vil ha et profesjonsperspektiv ettersom den handler om hvordan barnehageansatte kan være i naturen sammen med barna, forteller han.

Samarbeid mellom forsker og informanter

Smedsrud skal undersøke tre hovedspørsmål:

1) Hva forteller eksisterende teori og forskning om barnehageansattes bruk av natur i pedagogisk arbeid?

2) Hvordan bruker barnehageansatte naturens muligheter i det daglige arbeidet?

3) Hvordan kan forsker og barnehagelærere i samarbeid utvikle kunnskap om pedagogiske tilnærminger og aktiviteter i naturen som bidrar til å styrke barns opplevelse av trivsel, livsglede og mestring?

– Jeg skal gjennomføre en litteraturstudie av eksisterende forskning på temaet. Jeg skal også ut i barnehager og observere hvordan de tar i bruk naturen. Til slutt vil jeg gjennomføre fokusgruppeintervjuer med noen av barnehagelærerne som har deltatt i observasjonsstudien, forteller stipendiaten.

Jobbet i naturbarnehage

Smedsrud er selv utdannet barnehagelærer og har jobbet i naturbarnehage i 11 år. Han tror denne bakgrunnen vil komme godt med i doktorgradsprosjektet.

– Jeg tror at erfaringen min kan bidra til at forskningen blir mer forståelig og tilgjengelig for praksisfeltet.

Doktorgradsstipendiaten håper at alle ansatte i barnehagen – uavhengig av om man er nyansatt eller mer erfaren – kan ha nytte av resultatene fra prosjektet.

– Min erfaring, etter å ha jobbet mer enn ti år i naturbarnehage, er at man alltid kan lære noe nytt når det gjelder det å legge til rette for aktiviteter i naturen. Det er et veldig stor felt og man blir aldri ferdig utlært.

– Kunnskapen som utvikles i prosjektet vil forhåpentligvis også være relevant og anvendelig for barnehageeiere, beslutningstakere, lærerutdanningene og andre som ønsker å videreutvikle det pedagogiske arbeidet med barn i naturen, sier Smedsrud.

Powered by Labrador CMS