Virusinfeksjoner florerer i barnehagen.
Virusinfeksjoner florerer i barnehagen.

Fire av ti barnehagebarn har luftveisvirus

En norsk undersøkelse viser at både friske barnehagebarn og barn med forkjølelse er hyppige bærere av luftveisvirus.

Publisert Sist oppdatert

Hos 43 prosent av barnehagebarna som deltok i en norsk studie, fant forskerne luftveisvirus i nesen deres. En tredjedel av disse var uten symptomer på sykdom.

Studien hadde 161 barn fra ett til seks år i to ulike barnehager som var delt inn i avdelinger etter alder. Forskerne tok prøver over en periode på to år.

Det skriver Norsk Helseinformatikk.

43 prosent av neseprøvene var positive for ulike typer virus, og andelen varierte etter alder, avdeling i barnehagen og årstid. Ved 24 prosent av undersøkelsene hadde barna klare tegn på luftveisinfeksjon, 41 prosent hadde milde symptomer og 35 prosent av barna var symptomfrie. Virus ble funnet hos 70 prosent av barna med klare symptomer, hos 41 prosent av barna med milde symptomer og hos 30 prosent av barna uten tegn på sykdom.

Forfatterne konkluderer med at positive PCR-tester for luftveisvirus ofte påvises hos tilsynelatende friske barn som går i barnehage.

Forfatterne skriver at de fant en eller flere luftveisvirus hos fire av ti norske barn som gikk i barnehage. Alle barna deltok i daglige aktiviteter, men en av fire barn hadde klare tegn på en pågående luftveisinfeksjon ved klinisk undersøkelse, dessuten hadde fire av ti milde tegn på luftveisinfeksjon. Selv om de med de tydeligste symptomene hadde høyest forekomst av påvist virus (70 prosent) var en tredjedel fortsatt viruspositive og uten noen kliniske tegn.

Funnene bekrefter klinisk erfaring om at både friske barnehagebarn og forkjølede barn hyppig er bærere av luftveisvirus.

Powered by Labrador CMS