Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

England: Deler barn inn etter hva de kan

I engelske barnehager blir barn helt nede i toårsalder blir gruppert etter hvor mye de har lært og trenger å lære.

Publisert Sist oppdatert

I en undersøkelse utført i britiske barnehager, svarer engelske barnehagelærere at de deler barn under fem år inn i spesifikke lesegrupper og at praksisen er bekymringsfull og kan gå ut over barns selvfølelse.

To tredjedeler av barnehagelærere svarte at barna var klar over at de ble inndelt etter kunnskap og evner, selv om det ble brukt nøytrale gruppenavn. Barn helt ned i toårsalder ble delt inn i grupper basert på atferd og læring.

Det skriver den britiske avisa The Guardian.

Rundt halvparten av barnehagelærerne som ble spurt, svarte at de grupperte barna mellom to og fire år i lesegrupper. En tredjedel svarte at de delte barna inn i mattegrupper, og at bruk av grupper økte med barnas alder.

Ikke bra for selvfølelsen

Forskerteamet skrev i sin rapport at «Barnehagelærerne er bekymret over de negative virkningene denne grupperingen vil få på barnas selvfølelse, selvtillit, initiativ og at dette potensielt kan føre til mentale helseproblemer senere».

Det er en gruppe forskere fra University College London’s Institute of Education som har forsket på dette på oppdrag fra National Education Union (NEU).

Forskerne fant også ut at barna også ble delt inn etter andre faktorer enn hva de kan, som vennskap, atferd og konsentrasjonsnivå, samt en balanse mellom kjønn.

Barna skjønte det

Det kom også fram at mange barnehagelærere utførte disse oppgavene kun for å krysse av for læringsmål, i stedet for å utvikle en skikkelig plan.

Forskningen viste at barna var snar til å plukke opp hvilket gruppenivå de ble delt inn i, selv om de ansatte prøvde å skjule forskjellene.

Likevel var det mange barnehagelærere som forsvarte ordningen som et nødvendig grep når man har mange barn på forskjellig nivå. Halvparten av lærerne sa at grupperingen økte måloppnåelsen. Andre advarte mot gruppering og sa at det kan hindre små barn i sin utvikling og skape et uheldig miljø der læring blir et problem.

Tidligere forskning har vist at barn fra mindre ressurssterke hjem har større sjanse for å havne i grupper med like barn, samt barn med læringsvansker.

Powered by Labrador CMS