FUB-leder Marie Skinstad-Jansen.
FUB-leder Marie Skinstad-Jansen.

FUB-lederen: – Alvorlig at foreldre ikke får vite når barna flyttes til ny avdeling

I 2017 har nær halvparten av alle foreldre som kontaktet Foreldreutvalget for barnehager (FUB) meldt om dårlig samarbeid og kommunikasjon med de ansatte og liten grad av medvirkning i viktige saker, som overflytting av barn fra småbarns- til storbarnsavdeling.

Publisert Sist oppdatert

I alt 118 foreldre tok kontakt med FUB om dette i 2017. Dette er en liten økning fra 2016.

Det melder FUB i en pressemelding.

– Det som er spesielt bekymringsfullt er at det fortsatt er mange henvendelser fra foreldre om overflytting av små barn til storbarnsavdelinger, uten at foreldrene involveres i beslutningen og prosessen. Ledelsen ser ut til å se forbi barnehagelovens formålsparagraf om at alt arbeidet med barnet i barnehagen skal skje i samarbeid og forståelse med foreldrene, sier FUB-leder Marie Skinstad-Jansen i pressemeldingen.

Hun påpeker at en overflytting av et barn under tre år til en avdeling med barn over tre år, er en alvorlig og viktig beslutning.

– Det er helt avgjørende at foreldrene til barnet er fortrolig med en slik overflytting, og at dette skjer på en pedagogisk riktig måte med barnets beste i fokus, legger hun til.

Faglig innhold og organisering

På andreplass med totalt 65 henvendelser kommer spørsmål og bekymringer rundt barnehagens faglige innhold og organisering og personalsituasjonen med blant annet stor turnover og vikarbruk.

I fjor kom det til sammen 35 spørsmål til FUB om det å være frivillig foreldre og ta verv i rådsorgan i barnehagen, 20 færre enn året før. Det gir en tredjeplass på listen over typer henvendelser til FUB i 2017.

Henvendelser om vold og trakassering

Henvendelser om mobbing og mistrivsel blant barn i barnehagen havnet i 2017 på fjerdeplass, med 30 henvendelser. Dette er på omtrent samme nivå som i 2015 og 2016.

I denne kategorien kommer også noen henvendelser om vold og trakassering.

– Det bekymrer oss sterkt at flere foreldre, helt uavhengig av hverandre, tar kontakt fordi deres barn har vært utsatt for vold eller hardhendt behandling av barnehageansatt. Dette er svært alvorlig og er totalt på kollisjonskurs med hva som er barnehagens hovedoppgave og –intensjon, sier FUB-lederen.

FUB mottok 3 – 4 slike saker i 2017.

– Spørsmålene fra foreldre viser hvor avgjørende en åpen og nær dialog mellom barnehagen og hjemmet er, og hvor avgjørende viktig det er at foreldre og ansatte samarbeider godt, sier Marie Skinstad-Jansen i pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS