Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

Hvor fornøyd er du med barnehagen? Nå kan du si din mening

I hele november kan du som foresatt bidra til å heve kvaliteten i norske barnehager. Foreldreutvalget for barnehager (FUB) og Utdanningsdirektoratet ber deg bruke tre minutter på å svare på spørsmålene.

Publisert Sist oppdatert

I dag går nesten 300 000 barn i barnehagen og tilbringer store deler av dagen sin der. I 2016 gikk over 95 prosent av 3 åringene i barnehagen. Samarbeidet mellom hjem og barnehage har stor betydning for barnets opplevelse av barnehagen.

Norske barnehageforeldre er jevnt over godt fornøyde med barnehagen barna deres går i. Samtidig får Foreldreutvalget for barnehager (FUB) mange henvendelser fra foreldre som forteller at de har opplevd dårlig eller sviktende kommunikasjon med personalet i barnehagen.

Foreldreundersøkelsen i barnehagen, er en måte foreldre kan gi en tilbakemelding både om hvordan de opplever at barnet har det, og hvordan de selv opplever dialogen med barnehagen.

Hva er Foreldreundersøkelsen i barnehagen?
Utdanningsdirektoratet har utviklet en foreldreundersøkelse for barnehagen. Undersøkelsen er gratis og frivillig for barnehagen å bruke, og kan gjennomføres i barnehagen i november hvert år.

I fjor brukte barnehager i de fleste av landets kommuner undersøkelsen. 86.000 foreldre svarte på undersøkelsen. Dette er 86.000 viktige stemmer som bidrar til at barnehagen kan legge til rette for barnas trivsel og omsorg, lek og utvikling. Barnehagen bør lytte til foreldre, og foreldre bør kunne ta opp både vanskelige og hyggelige saker som angår barnet med de ansatte.

Foreldreundersøkelsen er i seg selv et verktøy som kan åpne for bedre kommunikasjon mellom barnehagen og foreldre. Resultater fra undersøkelsen gir også barnehagene kunnskap om hvordan foreldre opplever barnehagen og barnas trivsel og utvikling der. Til sammen kan dette bidra til bedre kvalitet i barnehagetilbudet hvert enkelt barn får.

En felles oppfordring

Vi i Utdanningsdirektoratet og FUB vil oppfordre barnehager til å bruke undersøkelsen, og når du som foreldre får tilsendt lenke til den – svar på den, det tar kun 3 minutter. Og viktigst av alt: Snakk med hverandre om resultatene og om forventninger til eventuell oppfølging av disse. Sammen kan vi skape en enda bedre barnehage for barna!

Fakta:

  • Fjorårets undersøkelse viser at over 80 prosent av foreldrene er svært eller ganske fornøyde med tilbudet, mens under 2 prosent er misfornøyde med det.
  • I 2016 brukte over 2200 barnehager undersøkelsen.  
  • Undersøkelsen er åpen 1.-30. november 2017.
  • Barnehagen sender ut lenke til undersøkelsen på e-post eller sms til foreldre som de kan svare direkte på.
  • Her kan du lese spørsmålene i undersøkelsen.

PS! Artikkelforfattere er Ida Erstad, seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet, og Marie Skinstad-Jansen, leder for Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

Powered by Labrador CMS