Høy prisvekst var tema da finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) la fram revidert nasjonalbudsjett.

Lavere makspris skulle koste 329 millioner – nå er summen en halv milliard

Regningen som staten betaler for lavere pris i barnehagen vokser merkbart i revidert nasjonalbudsjett.

Publisert Sist oppdatert

Fra 1. januar 2023 er maksprisen i barnehage fastsatt til 3000 kroner per måned. Det er en reduksjon fra 2022-nivået, i tråd med regjeringens prioritering av lavere barnehageutgifter for alle med barn i barnehage.

Som kompensasjon for inntektsbortfallet dette ga for kommunene, ble rammetilskuddet de får fra staten i utgangspunktet økt med 329,2 millioner kroner i 2023.

Ikke tilstrekkelig

Høy prisvekst gjør imidlertid at den reelle reduksjonen i maksprisen er høyere enn det som ble lagt til grunn for høstens statsbudsjett. Derfor foreslår regjeringen i revidert nasjonalbudsjett å plusse på med 169,1 millioner, til 498,3 millioner.

I kommuneproposisjonen (Prop. 112S) omtales grepet slik:

«Den uventet høye prisveksten i 2023 gjør at den reelle reduksjonen i maksimalprisen er høyere enn det som ble lagt til grunn i statsbudsjettet for 2023. Kompensasjonen for økt maksimalpris som allerede er bevilget, sammen med den generelle kompensasjonen for kostnadsvekst i kommunesektoren som nå foreslås, er dermed for liten. Det foreslås derfor å øke kompensasjonen til kommunene for redusert maksimalpris med 169,1 mill. kroner».

Mer nytt på skole

Foruten dette, ser det ut til å være relativt få direkte barnehagerelaterte endringer i regjeringens forslag til revidert budsjett. Pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet har mer nytt på skoleområdet.

Men vi tar med at regjeringen foreslår å bruke 20 millioner kroner til tiltak som skal bidra til bedre bemanning og høyere kompetanse i barnehage og skole når det gjelder nyankomne barn og elever fra Ukraina.

Av pressemeldingen framgår også at regjeringen foreslår å bruke seks millioner kroner til et utvalg som skal bidra til mer kunnskap om hva skjermbruk gjør med helse, læring og livskvalitet for barn, uten at det sies noe nærmere om alder.

Fem millioner kroner til å sikre smale, spesialiserte og små utdanninger innen spesialpedagogikk foreslås også.

Powered by Labrador CMS