Trygg henting: En del foreldre oppgir at eldre søsken kan hente barnet i barnehagen. Det er opp til foreldrene å avgjøre hvem som skal hente, men barnehagen kan bli stilt til ansvar dersom de sender hjem med noen som opplagt er uansvarlige personer.
Trygg henting: En del foreldre oppgir at eldre søsken kan hente barnet i barnehagen. Det er opp til foreldrene å avgjøre hvem som skal hente, men barnehagen kan bli stilt til ansvar dersom de sender hjem med noen som opplagt er uansvarlige personer.

Hvem kan hente og bringe barnet?

Hvem har ansvaret for at barnet blir hentet i barnehagen på en forsvarlig måte?

Publisert Sist oppdatert

Som regel er det mamma eller pappa som henter barnet i barnehagen. Men noen ganger er de forhindret fra å rekke barnehagen i tide og er nødt til å be om hjelp fra andre. I slike tilfeller har de fleste barnehagene skriftlige avtaler om hvem som kan hente og bringe barnet i barnehagen. En hentesituasjon med en bestemor eller en nabo er som regel avklart på forhånd. Men hvem er det greit at man setter på lista? Og hvem er ansvarlig dersom foreldrene sender et barn for å hente et barn og noe går galt?

Kan stilles til ansvar

Ifølge advokat i PBL, Cathrine Berntsen, finnes det ingen lover eller forskrifter som sier noe om hvem som kan hente et barn eller hvor gammel man må være for å kunne hente i barnehagen.

– Ansvaret for henting og bringing er foreldrenes. De kan derfor selv bestemme om en 10-åring er gammel nok til å hente barnet eller ikke. Men barnehagene må være oppmerksomme på at de kan komme i et ansvarsforhold dersom de med viten og vilje leverer ut barnet til uansvarlige personer, slik at det er åpenbart at barnet kan ta skade. Selv om foreldrene sier at seksåringen skal gå hjem fra barnehagen alene, kan barnehagen nekte å godta dette, sier Berntsen.

Treåringer hjem alene

Hun får mange henvendelser rundt problematikken i løpet av et barnehageår. Både når det gjelder barn som skal hente barn og personer som man mistenker ikke er egnet til å ta ansvar for barnet.

– Jeg har hørt om barn helt ned i treårsalderen som er bedt av foreldrene om å gå hjem alene langs trafikkerte strekninger til personer barnehagene mistenker er ruset. Da må barnehagen si i fra at en slik hentesituasjon ikke er forsvarlig. Det er viktig at barnehagene vurderer en hver situasjon.

Lag kjøreregler

I de tilfellene hvor foreldrene ønsker å sette opp søsken som kan hente og hvor barnehagen er usikker på om dette er riktig, oppfordrer Berntsen barnehagen til å gå i direkte dialog med foreldrene.

– Dersom problemet med barn som henter utarter seg kan barnehagen eventuelt lage sine egne kjøreregler som ikke tillater at barn under en viss alder henter barn.

Berntsen mener det er vanskelig å sette en konkret nedre aldersgrense for hvor gammelt et søsken må være for å kunne hente.

– Det kan finnes 11-åringer som er svært moden, men også 13-åringer som er veldig umoden, påpeker Cathrine Berntsen.

Aldri lever til fremmede

Men hva gjør barnehagen den dagen det står en fremmed kvinne og skal hente barnet og presenterer seg som nabo som skal hjelpe til. Navnet står ikke på hentelisten, men barnet virker å kjenne kvinnen godt.

– Aldri lever ut barnet til noen som ikke er godkjent av foreldrene. Dersom det er andre personer som skal hente, skal foreldrene alltid melde i fra om dette. Har de ikke gjort det, skal barnet holdes igjen til situasjonen er avklart, sier Cathrine Berntsen. 

Powered by Labrador CMS