Slipp barna fri!
Slipp barna fri!

Slipp barn ut i naturen

Norske barn vil aller helst leke fritt med andre barna. Men foreldrene tror de må organisere barnas aktiviteter i naturen.

Publisert Sist oppdatert

Hvis voksne trekker seg litt tilbake og gir barna tid til å bli kjent med stedet de er på, kan store ting skje, påpeker seniorforsker Margrete Skår ved Norsk institutt for naturforskning.

– Det er når barna får leke fritt at de oppnår den tetteste og mest sanselige kontakten med naturen, sier Skår.

Les hele saken på forskning.no.

Har ikke tid

Bare av og til får norske barn utforske denne lekeplassen på egen hånd. Barn bruker ganske sjelden naturen i nærmiljøet sitt, og når det skjer, er det ofte voksne som tar barna med på turer og aktiviteter.

En spørreundersøkelse blant 3160 foreldre viste at 53 prosent av norske barn sjelden eller aldri oppholder seg i nærnaturen om sommeren. Barna bruker naturen maks to ganger i måneden.

Det er flere ting som hindrer barnas kontakt med naturen, men hovedårsaken ligger ifølge foreldrene i at de er presset på tid. Trafikken er også et stort hinder for mange.

Les hele undersøkelsen på Norsk institutt for naturforskning.

Egenstyrt lek har verdi

I spørreundersøkelsen fikk foreldrene et åpent spørsmål: Gitt en politisk målsetting om at barn burde være mer i naturen, hvilke tiltak ville du anbefale?

– Mange foreldre pekte på at de voksne må ta enda mer initiativ, at de må bli enda flinkere til å organisere aktiviteter. Bare 1,5 prosent pekte på at egenstyrt lek har en verdi, sier Skår.

Mens i tidsnytteundersøkelsene til Statistisk sentralbyrå forteller barna at det de savner mest, er å ha mer tid med venner.

Natur gir ro

Skår tror at foreldrenes forventninger om de skal være med i barnas opplevelser, er en barriere for å ta dem med ut.

Å være i grønne omgivelser gjør godt, både for barn og voksne. Naturen stresser oss ned og øker kreativitet, selvstendighet og mestringsopplevelser.

– Mange av stedene barna fortalte om i undersøkelsen, er ikke tilrettelagt for lek av voksne. Dette viser at barnas egen utfoldelse er viktig. Barn ser ofte andre kvaliteter ved naturområder og definerer naturopplevelsene annerledes enn det voksne kanskje tror, avslutter Margrete Skår.

Powered by Labrador CMS