Små barn er helt avhengig av å knytte gode relasjoner til de voksne for å kunne utvikle seg og lære.
Små barn er helt avhengig av å knytte gode relasjoner til de voksne for å kunne utvikle seg og lære.

Foreldre vil vite mer om hvordan barnet har det i barnehagen

For første gang er det gjennomført en nasjonal foreldreundersøkelse i barnehagene. Norske barnehageforeldre er jevnt over godt fornøyde med sin barnehage. Likevel mener kun 55 prosent at de får god informasjon om hvordan barnet har det i barnehagen.

Publisert Sist oppdatert

Foreldreundersøkelsen for barnehage ble gjennomført for første gang høsten 2016, i regi av Utdanningsdirektoratet (Udir) på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. 86 000 foreldre har svart på undersøkelsen, noe som gir en svarprosent på 69 prosent.

I undersøkelsen har foreldre sagt sin mening om barnehagetilbudet, barnas trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage.

Udir opplyser at foreldreundersøkelsen først og fremst er et verktøy for den enkelte barnehage, men at den også gir viktig informasjon om foreldrenes opplevelse av barnehagetilbudet på nasjonalt nivå.

Foreldreundersøkelsen er et av verktøyene i «Kvalitet i barnehagen», et kvalitetssystem utviklet av Udir, som består av verktøy og ressurser barnehager kan bruke til å arbeide med egen kvalitetsutvikling.

Det viser seg at norske barnehageforeldre er jevnt over godt fornøyde med barnehagen barna går i. 59 prosent er totalt sett svært fornøyd og 34 prosent er ganske fornøyd. Under to prosent er totalt sett misfornøyde med barnehagen.

Trivsel og relasjonen best

Foreldrene er særlig fornøyde med forhold som gjelder barnets trivsel og relasjonen mellom barn og voksen i barnehagen. 97 prosent mener at barnet trives helt eller delvis i barnehagen. Like mange av foreldrene mener helt eller delvis at barnet er trygg på personalet, og 76 prosent mener at de ansatte tar hensyn til sitt barns behov i barnehagen.

Foreldre opplever også at barnehagen tilrettelegger for barnets utvikling og er fornøyde med hvordan barnehagen bidrar til den sosiale utviklingen til barnet. 77 prosent er fornøyde med hvordan de ansatte oppmuntrer barnets nysgjerrighet og lærelyst, og 67 prosent er helt enige i at barnehagen tilrettelegger for barnets språkutvikling.

Noe foreldrene ikke er like fornøyde med, er informasjonen de får om sitt barn. Her svarer bare 55 prosent at de er helt enige i at de får god informasjon om hvordan barnet har det i barnehagen mens 32 prosent er delvis enige. Sju prosent av foreldrene er uenige i at informasjonen er god.

Liten medvirkning

Barns medvirkning står det også dårlig til med. Kun én av tre foreldre er enige i atbarnet får være med på å påvirke innholdet i barnehagedagen. På dette spørsmålet svarer totalt 35 prosent «vet ikke» eller «verken eller». Og bare 54 prosent av foreldrene er helt enige i at barnehagen tar hensyn til deres synspunkter og 26 prosent er delvis enige.

Testen skårer også lavt på tilfredshet med barnehagens ute- og innemiljø. Så få som 35 prosent er svært fornøyde med barnehagens utearealer, og bare 32 prosent er svært fornøyde med barnehagens lokaler.

Heller ikke kostholdet får skryt. Bare 34 prosent er svært fornøyde med barnehagens mattilbud, mens 39 prosent er ganske fornøyd. Går barnet derimot i en privat barnehage, er det bedre stilt. For foreldre med barn i private barnehager er betydelig mer fornøyd med barnehagens lokaler og leker og utstyr enn foreldre med barn i kommunale barnehager.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Det samme gjelder mattilbudet, 46 prosent er svært fornøyd med mattilbudet i private barnehager, mens andelen er 34 prosent i kommunale.

Om undersøkelsen:

Undersøkte områder i barnehagen rangert etter foreldrenes tilfredshet – der fem poeng er maksimal oppnåelse:

  • Barnets trivsel – 4,7
  • Barnets utvikling – 4,6
  • Relasjon mellom barn og voksen – 4,6
  • Tilvenning og skolestart – 4,5
  • Tilfredshet totalt – 4,5
  • Henting og levering – 4,4
  • Medvirkning – 4,2
  • Ute- og innemiljø – 4,1

Foreldreundersøkelsen 2016 i 2200 barnehager fordelt på 271 kommuner. 86.200 foreldre har svart. Svarprosent: 69 prosent.

Powered by Labrador CMS