Leder i Parat Hans-Erik Skjæggerud.
Leder i Parat Hans-Erik Skjæggerud.

Krever likestilt foreldreskap

Arbeidstakerorganisasjonen Parat mener dagens regler knyttet til fødselspermisjon diskriminerer menn. De vil jobbe for at foreldrepermisjon blir likestilt og krever at far må få en selvstendig rett til opptjening av permisjonsrettigheter.

Publisert Sist oppdatert

Leder i Parat Hans-Erik Skjæggerud viser til en nylig avsagt EU-dom som slår fast at mor og far skal anses som jevnbyrdige omsorgspersoner. Det fastslås i dommen at det er diskriminerende å stille krav til mors aktivitet for at far skal kunne ta ut foreldrepermisjon.

̶  Parats landsmøte har enstemmig vedtatt at vi i tiden fremover skal jobbe for viktige endringer i dagens regler for foreldrepermisjon. Dagens ordning diskriminerer menn når fars rett til lønnet permisjon er avhengig av mors opparbeidede rettigheter- og mors aktivitet, sier Skjæggerud i en pressemelding.

Parat-lederen sier at med dagens regler risikerer far ikke å få utbetalt penger for å ta foreldrepermisjon.

̶  I 2015 må vi i Norge kunne kreve et likestilt foreldreskap. Vi vil ha en ordning der hver av foreldrene opptjener foreldrepermisjon hver for seg, slik at den opptjente foreldrepermisjonen blir en reell individuell rettighet. I tillegg til foreldrepermisjonen må det gis en egen barselpermisjon til kvinner, sier Skjæggerud.

Parat hadde sitt landsmøte på Gardermoen fredag og lørdag i forrige uke.

Powered by Labrador CMS