Marie Skinstad-Jansen. Leder Foreldreutvalget for barnehager (FUB).
Marie Skinstad-Jansen. Leder Foreldreutvalget for barnehager (FUB).

Barnehageforeldre usikre på sin rett til medvirkning

De fleste sakene Foreldreutvalget for barnehager mottok i fjor, gjaldt usikkerhet omkring hvilken rett foreldre har til å medvirke i ulike saker i barnehagen.

Publisert Sist oppdatert

I 2015 mottok Foreldreutvalget for barnehager 390 henvendelser fra foreldre, en økning med 40 saker fra året før. De fleste gjaldt usikkerhet omkring hvilken rett foreldre har til å medvirke i ulike saker i barnehagen.

– Foreldreutvalget for barnehager (FUB) etterlyser økt kunnskap hos barnehageeiere om hvilke rettigheter foreldre har til medvirkning og samarbeid, og at dette blir formidlet tydeligere til foreldrene, sier FUB-leder Marie Skinstad-Jansen i en pressemelding.

I alt 70 spørsmål handlet om hvilke rettigheter foreldre har til medvirkning og samarbeid i ulike saker, samt om Foreldreråd og Samarbeidsutvalg (SU) i barnehagen.

– Mange foreldre er ukjent med hva loven sier om foreldrenes rett til medbestemmelse. Slett ikke alle foreldre blir informert om sine rettigheter via barnehageeier, slik barnehageloven pålegger, sier FUB-lederen.

Spør om ferielukking

Foreldre lurer også på hvilke saker som kan/skal tas opp i Foreldrerådet og SU. På andreplass, med 56 henvendelser, kom spørsmål om driften av barnehagen, som stenging, ferieavvikling, betaling for mat og opphold.

– Foreldre lurer for eksempel på om de skal betale full pris når barnehagen stenger ut over de fem ukene med pålagt ferie og avtalte planleggingsdager. Flere og flere barnehageeiere har også innført feriestengte barnehager om sommeren, og foreldre lurer på om de har mulighet til å påvirke dette, sier FUB-lederen.

Problemer rundt barnets trivsel i barnehagen utgjør til sammen 34 henvendelser, hvorav rundt åtte er om mobbing, utestengning og fysiske plager.

Mobbing

Disse handlet om alt fra barn som blir ekskludert fra lek og sosiale aktiviteter på en slik måte at det kommer inn under kategorien mobbing, til mistrivsel på grunn av lite lydhøre og tilgjengelige voksne.

– Foreldrene opplever ofte at det er vanskelig å nå fram med tilbakemeldinger til barnehagens ledelse i slike saker. Det er alvorlig, fordi vi vet at voksnes evne og vilje til å ta tak i slike saker er helt avgjørende for at ikke mobbing eller mistrivsel skal utvikle seg, sier Skinstad-Jansen.

Spørsmål knyttet til å opprette lokale foreldreutvalg, organisering og retningslinjer utgjorde 19 henvendelser, som er relativt mange. 13 henvendelser gjaldt overflytting mellom avdelinger i barnehage mens 13 henvendelser gjaldt barn med behov for spesialpedagogisk tilbud.

Bevisste foreldre

FUB har registrert enkeltsaker, der noen saker i 2015 er blitt fulgt opp med flere henvendelser og over lengre tid. Dette er ikke talt opp her.

– En viktig årsak til økningen i henvendelser til oss er nok at foreldre har blitt mer bevisste sin rett til å medvirke i barnehagens hverdag og ønsker å engasjere seg. Det er svært positivt, sier FUB-lederen.

Hun tror at foreldrenes usikkerhet om medvirkning i stor grad handler om manglende rolleavklaring, kunnskap om sine rettigheter og bedre dialog.

I en hektisk hverdag med lav bemanning i mange barnehager, blir det ofte ikke tid til den nære og gode samtalen foreldre ønsker. Vårt hovedinntrykk er at mye kan løses med god dialog hjem-barnehage og økt kunnskap og kompetanse om foreldresamarbeid hos de ansatte, sier FUB-lederne.

Powered by Labrador CMS