– Alle de involverte i kommunen har vært entusiastiske og har tenkt at dette har vi tro på, sier helse- og omsorgssjef i Sortland kommune, Sture Jacobsen, om arbeidet med «Æ E MÆ».
– Alle de involverte i kommunen har vært entusiastiske og har tenkt at dette har vi tro på, sier helse- og omsorgssjef i Sortland kommune, Sture Jacobsen, om arbeidet med «Æ E MÆ».

Jobber sammen for å bekjempe vold og overgrep - nå vil de dele sine erfaringer med andre

I flere år har Sortland kommune jobbet systematisk for å forebygge vold og seksuelle overgrep gjennom opplegget «Æ E MÆ». Nå gjøres opplegget tilgjengelig på et nytt nettsted.

Publisert

For åtte år siden satte Sortland kommune i gang et storstilt samarbeid mellom ulike faggrupper og tjenester for å nå ut med kunnskap om vold og seksuelle overgrep til barn og unge. Bakgrunnen var at kommunen hadde hatt flere tunge saker der personer hadde vært utsatt for overgrep.

Opplegget har fått navnet «Æ E MÆ» og omfatter tiltak rettet mot barn i alle aldersgrupper – fra barnehage til videregående.

– Æ E MÆ er et helhetlig program for forebygging av seksuelle overgrep og vold i et lokalsamfunn. Vi startet opp i 2011 etter å ha fått innvilget prosjektmidler fra Fylkesmannen i Nordland. Til å begynne med utviklet vi opplegg for barnehagebarn og elever i syvende klasse. Etter hvert ble det også utviklet kurs for alle nybakte foreldre for å bevisstgjøre dem om deres rolle og ansvar for å forebygge vold og overgrep, forteller helse og omsorgssjef Sture Jacobsen i Sortland kommune.

Senere har det blitt laget undervisningsopplegg også for elever i tredje- og fjerdeklasse og for russen, opplyser helse og omsorgssjefen.

Æ E MÆ omfatter i dag samtlige barnehager og skoler i kommunen.

– Alle voksne som jobber med barn i Sortland får opplæring i temaet, sier Jacobsen.

Nytt nettsted

Kommunen ønsker at Æ E MÆ, eller Sortlands-modellen som den også kalles, skal komme flest mulig barn og unge til gode. Derfor lanserer de nå nettstedet æemæ.no.

På nettstedet som lanseres klokken 10 torsdag 11. april, vil modellen ligge kostnadsfritt og i sin helhet tilgjengelig for kommuner som ønsker å ta den i bruk.

– Alle undervisningsoppleggene vi har laget i forbindelse med Æ E MÆ, samt brosjyrer til foreldre og lærere, er samlet på dette nettstedet, sier Jacobsen.

Sture Jacobsen er helse- og omsorgssjef i Sortland kommune.
Sture Jacobsen er helse- og omsorgssjef i Sortland kommune.

Da regjeringen kom med sin handlingsplan mot voldtekt i slutten av mars, ble Æ E MÆ trukket frem som et godt eksempel på forebyggende tiltak. Et av tiltakene som fremheves i handlingsplanen er at det bør arbeides for at alle kommuner gjøres kjent med gode modeller for forebygging av seksuelle overgrep.

– Da vi leste dette tenkte vi at det var veldig god timing at vi akkurat var ferdige med det nye nettstedet. Vi tror det vil være en god plattform for å spre ordet om modellen, sier Jacobsen.

Han opplyser at æemæ.no er finansiert med midler fra Nordland Fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland og Helsedirektoratet.

Interesse fra hele landet

– Vi har fått veldig god respons på arbeidet vårt med Æ E MÆ, og vi har hatt representanter fra kommuner i hele landet på besøk for å lære om modellen. Mange har for eksempel vært med på samlingsstunder i barnehagene våre for å se hvordan vi jobber med forebygging der, forteller helse og omsorgssjefen.

I 2012 ble Æ E MÆ implementert i alle barnehagene i Sortland kommune. Det innebærer at barnehagene skal ta opp temaene; kropp, følelser, grenser for egen kropp, hvordan barn blir til og hvem man kan si fra til hvis man opplever noe som ikke er greit.

Fakta Æ E MÆ:

  • Nybakte foreldre kurses blant annet om at foreldre har ansvar for å følge med på at overgrep ikke skjer.
  • Barnehagebarn lærer om kropp, følelser, grenser for egen kropp, hvordan barn blir til og hvem man kan si fra til hvis man opplever noe som ikke er greit.
  • Elever i syvende klasse lærer blant annet om kropp, grenser, følelser og kjærlighet. Elevene får også undervisning om den gryende seksualiteten, vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep.
  • Avgangselevene på videregående lærer om hvordan man kan forebygge voldtekt, særlig festrelatert voldtekt. De lærer også om de strafferettslige, sivilrettslige og om andre alvorlige konsekvenser av en voldtekt.

Langsiktig prosjekt

– Hvilke erfaringer har dere gjort dere etter at dette arbeidet ble satt i gang?

– Dette er et langsiktig arbeid. I år er det første gang at elever som hadde Æ E MÆ i syvendeklasse også har det som russ. Og det er fortsatt en del år til de som begynte med opplegget i barnehagen er russ, sånn sett er vi enda i startfasen, sier Jacobsen.

Han forteller at de har utfordret flere utdanningsinstitusjoner til å forske på effekten av modellen, men at det foreløpig ikke finnes noe forskning på Æ E MÆ.

– Men vi har fått tilbakemelding fra det interkommunale barnevernet i Vesterålen om at når de kommer i kontakt med barn fra Sortland, er de i dialog med barna med en gang fordi de kan snakke om gode og vonde hemmeligheter, gode og vonde berøringer og så videre. Barna har begrepsapparatet klart, forteller helse og omsorgssjefen.

Fra nyfødt til russ

Ifølge Jacobsen har det vært et stort engasjement i kommunen rundt arbeidet med Æ E MÆ.

– Alle, fra prosjektledere til helsesøstre og skole- og barnehageansatte, har vært entusiastiske og har tenkt at dette har vi tro på, dette skal vi få til og dette skal vi gjøre noe med.

– Vi starter med å kurse nybakte foreldre og så følger vi barna helt til de er russ. Jeg har stor tro på dette arbeidet, sier Jacobsen.

Lanseringen av nettstedet skjer under kommunestyremøtet på Sortland torsdag 11. april klokken 10. Det hele streames her.

Powered by Labrador CMS