Det spiller ingen rolle hvordan du kler deg, eller hvem du ønsker å være. Det handler om hvem vi er, hva vi sier og hvordan vi er mot hverandre.

Oslo søker mobbeombud

Publisert Sist oppdatert

Som første kommune i landet skal Oslo nå få et eget mobbeombud for barnehager, grunnskoler og videregående opplæring.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Ifølge en pressemelding fra Oslo kommune skal mobbeombudet bidra til å sikre barn og unge i Oslo et godt psykososialt miljø. Viktige arbeidsoppgaver blir å forebygge mobbing, dele relevant kunnskap, håndtere vanskelige enkeltsaker og påse at gjeldende lover og regelverk blir fulgt.

Mobbeombudet ansettes av og skal rapportere til bystyret, og skal utføre sitt arbeid på fritt og selvstendig grunnlag, uavhengig av administrativ og politisk ledelse i kommunen. Mobbeombudet ansettes i en seksårig åremålsstilling.

Søknadsfrist for stillingen er satt til 15. januar.

Powered by Labrador CMS