DEBATT

De som jobber med barn må ha mer kunnskap og jobbe mer forebyggende.
De som jobber med barn må ha mer kunnskap og jobbe mer forebyggende.

– La oss snakke om overgrep

La oss snakke om det som er vanskelig, ubehagelig og tabubelagt. La oss snakke om realiteten. La oss snakke om overgrep.

Publisert Sist oppdatert

Som barnehagelærerstudenter er vi opptatt av å ivareta barndommens egenverdi gjennom omsorg, lek, læring og danning. Hvordan kan vi som kommende profesjonsutøvere bevisstgjøre at overgrep skjer?

For overgrep er realiteten for mange barn og unge i dag, dessverre. Statistisk sentralbyrå viser at så mange som 1050 barn ble utsatt for seksuelle overgrep, og 1496 barn ble utsatt for psykiske overgrep i 2015. I tillegg har vi mørketallene. Overgrep som aldri har blitt og kanskje aldri blir oppdaget. Vi kan velge å tie og ignorere det, eller vi kan velge å vinne over overgriperne ved å bevisstgjøre problemet.

Operasjon Dark Room, Norges største overgrepssak, som startet opp i mars 2016 er med på å vise realiteten. 51 ”vanlige” menn ble pågrepet for spredning av seksuelle overgrep mot barn på det såkalte ”mørke internettet”. Det var blant annet ingeniører, lærere, jurister, studenter og selvstendig næringsdrivende som ble pågrepet. Noen av de hadde også egne barn. De er altså ”akkurat som deg og meg” og mest sannsynlig hadde de også en nær omgangskrets som tenkte at “de er så ordentlige, de driver ikke med slike ting”.

Overgrep er et tabubelagt tema fordi vi velger at det skal være det. Samtidig leser og hører vi  om overgrep i media omtrent daglig. Vi er altså klar over at det skjer, men mange tenker nok at slike ting ikke vil skje med dem, sine nærmeste eller sine elever. Jo, det kan faktisk skje med deg eller noen i din omgangskrets, men dersom vi fornekter det, vil vi heller aldri se det. Dersom vi som barns nærmeste omsorgspersoner, enten vi er foreldre, lærere eller venner, vender barnet ryggen og velger og ikke tro på dem når de prøver å fortelle oss om et overgrep, hvem skal da barna kunne betro seg til?

Barnehagelærer, forfatter og foredragsholder Lene Chatrin Hansen skriver det er viktig å ha kunnskap og kompetanse for å vite hvordan en skal gå frem om en overgrepssak oppstår.

Som kommende profesjonsutøvere mener vi det er nødvendig og avgjørende for alle som jobber med barn, å kunne lytte til barna og ta de på alvor. Det er barna i dag som skal styre Norge videre. Det er barna i dag som er vår fremtid. Vi må ta vare på fremtiden vår. Alle har et ansvar.

I barnehagelærerutdanningen snakker vi om hvor viktig det er for barnehagepersonalet å reflektere over og diskutere hvilke praksiser den enkelte ansatte utøver i hverdagen. Å jobbe ut ifra en lik praksis fører til en tryggere hverdag for barna. I barnehagen har vi styringsdokumenter som vi må forholde oss til, blant annet Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. Der står det at alle barn skal bli tatt på alvor for å skape motivasjon for læring og for utvikling av tillit til seg og andre. Dette betyr at de voksne må være observante for å kunne se hintene barna gir oss.

Hvordan skal barna vite at det som skjer med dem ikke er greit dersom vi ikke forteller dem det? Hvordan skal vi som forelder, barnehagelærer eller lærere vite hva vi skal gjøre om vi opplever at noen blir utsatt for overgrep, dersom vi ikke har lært nok om det?

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Snakk om overgrep med barna i barnehager og på skoler. Snakk om overgrep på personalmøter. Snakk om overgrep med dine egne barn. Snakk om overgrep i undervisningen. La oss gjenta oss selv til det kjedsommelige. For overgrep er realistisk og det kan absolutt skje, kanskje til og med rett foran øynene på deg.

Skrevet av Silje Hauge, Caroline Antonsen, Cicilie Kasbo Svendsen, Ole Martin Eng, Frank Volden og Siv Frøne Haugtun. Andreårsstudenter på barnehagelærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold.

Har du noe på hjertet om temaet overgrep? Del i kommentarfeltet under eller send til oss på [email protected].

Powered by Labrador CMS