– Vi vet at det er mange foreldre som ikke har fått med seg at det har kommet en lovendring som styrker våre barns rett til å ha et trygt og godt barnehagemiljø, sier FUB-leder Einar Olav Larsen.
– Vi vet at det er mange foreldre som ikke har fått med seg at det har kommet en lovendring som styrker våre barns rett til å ha et trygt og godt barnehagemiljø, sier FUB-leder Einar Olav Larsen.

Lager podkast for barnehageforeldre

Mobbing i barnehagen er første tema ut i FUBs nye podkast. – Vi opplever at en del foreldre vet altfor lite om lovendringen som trådte i kraft i fjor, sier FUB-lederen.

Publisert Sist oppdatert

– Håpet er at dette skal bli en podkast hvor foreldre, og barnehageansatte, kan lytte til diskusjon og innhente informasjon og tips i en travel hverdag, sier leder av Foreldreutvalget for barnehager (FUB), Einar Olav Larsen.

Den nye podkasten har fått navnet «Foreldrepodden» og skal ta opp ulike temaer knyttet til foreldrenes rolle som støttespiller i barnehagen.

Lovendring

Denne våren vil FUB lage en serie om temaet mobbing og krenkelser i barnehagen.

Første avsnitt handler blant annet om hvordan synet på mobbing har endret seg i løpet av de siste 20 årene, og hva lovendringen som trådte i kraft 1. januar 2021 har å si i praksis for barn og foreldre.

– Vi i FUB vet at det er mange foreldre som ikke har fått med seg at det har kommet en lovendring som styrker våre barns rett til å ha et trygt og godt barnehagemiljø. Loven er tydeligere på hva ansatte og foresatte skal gjøre dersom barn ikke har det bra i barnehagen, sier Larsen.

Mellom seks og tolv prosent

Gjester i den aller første episoden er professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Agder, Ingrid Lund, og mobbeombud i Vestland fylke, Mari-Kristine Morberg.

Lund har i mange år forsket på mobbing i barnehagen, og som familieterapeut har hun erfaring med å håndtere saker som omhandler et trygt og godt barnehagemiljø.

– Rammeplanene både fra 2006 og 2011 nevner mobbing, men som noe som kan motvirkes og forebygges, ikke som noe som faktisk skjer. Det er først i rammeplanen fra 2017 at det står helt tydelig at om et barn opplever krenkelser eller mobbing, så må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette, sier hun i podkasten.

Fra 2012-13 har en rekke forskningsmiljøer jobbet med forskning knyttet til mobbing i barnehage, forteller Lund.

Forskningen indikerer at mellom seks og tolv prosent av barnehagebarna opplever jevnlig utestenging fra lek eller ulike former for krenkelser.

Veileder foreldre og ansatte

Om FUB:

FUB er et uavhengig organ på nasjonalt nivå som skal sikre at foreldrene blir hørt i aktuelle barnehagepolitiske saker.

Utvalget er rådgivende organ for Kunnskapsdepartementet og gir også råd og veiledning til foreldre, ansatte og andre om rettigheter og muligheter til medvirkning på lokalplanet.

FUB skal være bredt sammensatt slik at ulike behov og erfaringer blir representert i utvalget. Medlemmene må ha barn i barnehagen og ha erfaring som foreldrerepresentant. FUB skal ha seks medlemmer og et varamedlem.

Det er Kunnskapsdepartementet som oppnevner medlemmene til utvalget.

Utvalget velges for fire år.

(Kilde: FUB)

Mobbeombud Mari-Kristine Morberg i Vestland fylke forteller i podkastepisoden at de særlig det siste året har hatt en ganske stor pågang både fra barnehager, kommuner og foreldre som ønsker mer kunnskap om lovverket og om mobbing i barnehagen.

– Særlig de ansatte ønsker å bruke tid på å diskutere begreper og utvikle et felles fagspråk. Det er også mange som ønsker mer kunnskap om hvordan foreldre og barnehagen kan jobbe sammen for et inkluderende og trygt barnehagemiljø, sier hun i podkasten.

I sin stilling som mobbeombud håndterer Morberg henvendelser fra barnehageforeldre og barnehageansatte.

– En typisk henvendelse handler ofte om de eldste i barnehagen, de som er mellom fire og seks år, men vi får også andre henvendelser som omhandler yngre barn. Sakene har som regel pågått over en viss tid, kanskje mer enn et år, og foreldrene opplever at barnehagen enten har bagatellisert opplevelsene til barnet eller at de ikke ser det barn og foreldre forteller om. Det barna opplever er både fysiske og verbale krenkelser, og kanskje aller mest utestenging fra lek. Og barna gir veldig tydelig uttrykk for at de ikke vil i barnehagen, forteller hun i podkasten.

– Når ansatte tar kontakt med oss ber de gjerne om verktøy eller hjelp, kanskje fordi de ikke ser det som foreldrene forteller om, men de ønsker selvfølgelig at barna skal ha det bra og vil gjerne ha noen å tenke høyt med. Som ombud veileder vi om hvilke rettigheter barna har og om barnehagens plikter. Vi veileder også om hvordan man kan gå frem som forelder, sier Morberg videre.

Ønsker seg håndhevingsordning

FUB er glad for at loven har blitt tydeligere på hva barnehagene skal gjøre dersom et barn ikke har det trygt og godt i barnehagen, blant annet gjennom innføringen av en aktivitetsplikt. De mener samtidig at lovverket er mangelfullt siden det ikke finnes noen håndhevingsordning.

– Vi får også en del henvendelser fra frustrerte foreldre som handler om at barn blir utsatt for krenkelser, utestengt fra lek eller kvier seg for å gå i barnehagen. Foreldrene har ofte vært i dialog med barnehagen, men føler at de ikke har nådd fram. Vi mener man burde ha mulighet til å klage inn enkeltsaker for en uavhengig instans, sier FUB-leder Einar Olav Larsen.

– Ny måte å nå ut med informasjon

En av FUB sine kjerneoppgaver er å gi råd til barnehageforeldre.

– På hjemmesiden vår har vi en del filmer, foredrag og annet støttemateriell. Med denne podkasten håper vi å nå ut til foreldrene med viktig informasjon på en ny måte. Vi håper den kan bli et supplement til det alt andre, sier Larsen.

Powered by Labrador CMS