KRONIKK

«Følelser kan komme i ulike former og intensiteter, og det er viktig å huske at alle følelser er gyldige og har en betydning» skriver artikkelforfatterne.

Følelser til glede eller besvær?

«Om vi møter hverandres følelser slik vi møter barnas, kan vi skape den bærekraftige barnehagen vi ønsker» skriver fagrådgiver Charlotte Østbye-Nærheim og HR-rådgiver Kristin Bjørnebye i FUS.

Publisert Sist oppdatert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

Følelser spiller en viktig rolle i menneskets liv, og det å møte dem på en bevisst måte kan være avgjørende for opplevelsen av et godt liv. Følelser kan komme i ulike former og intensiteter, og det er viktig å huske at alle følelser er gyldige og har en betydning. Når vi opplever ulike følelser, kan det være fristende å prøve å undertrykke dem eller ignorere dem, spesielt hvis de er ubehagelige. Men å undertrykke følelser kan føre til stress, angst og depresjon, og det kan også forhindre oss i å lære av og vokse gjennom våre erfaringer.

Nylig gikk Emotion Awareness Day av stabelen. Det er en dag som feirer viktigheten av å forstå og anerkjenne følelser, både våre egne og andres. Et av de viktigste aspektene ved denne dagen er å oppfordre til å feire alle følelser, uansett om de er positive eller negative.

Det kan være en tendens i samfunnet til å fokusere kun på de positive følelsene og prøve å undertrykke de negative. Dette kan føre til at vi ikke lærer å takle eller håndtere de vanskelige følelsene, og at de i stedet bygger seg opp og forårsaker større problemer på sikt. Vi ønsker å motvirke dette ved å oppfordre til å feire alle følelser.

Ikke for pyser

Som en kollega sa så treffende: Å arbeide i barnehage er ikke for pyser, men du skal jammen lete lenge etter en mer meningsfull jobb! Undersøkelser gjennomført av Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at nær 40 prosent av ansatte i barnehage opplever høye emosjonelle krav. De er eksponert for mye og mange følelser i sitt arbeid – både egne og andres. De skal møte følelsene til barn i utvikling, bekymrede foreldre og kolleger under stress. Ofte må de legge sine egne følelser til side for å håndtere andres. For flere kan disse emosjonelle kravene over tid utløse sykefravær, som igjen vil påvirke kvaliteten i barnehagen – både for barn, foreldre og kolleger.

Barnehagen kan være en emosjonelt krevende arbeidsplass på mange måter. Barn i barnehage er i en alder hvor emosjonell utvikling er sentral, og derfor er det ofte mange og sterke følelser som kommer til uttrykk. Det kan være både positive og negative følelser, og personalet må være i stand til å håndtere begge deler. På den ene siden kan personalet oppleve glede og tilfredshet når de ser barna trives og utvikle seg. Dette kan være en av de mest givende delene av jobben. På den annen side kan det også være utfordrende å jobbe med barn som strever med ulike utfordringer, for eksempel å håndtere barn som har utfordringer med å regulere atferden sin.

I tillegg må personalet håndtere følelser som oppstår i samspillet med foreldre og kolleger. Kommunikasjon og samarbeid med foreldre kan noen ganger være utfordrende, spesielt hvis det er uenighet om barnets beste. Personalet i en barnehage jobber tett i team, og hvis det oppstår konflikter med kolleger, kan det føre til stress og vanskelige arbeidsforhold.

Barnehagen er også en arbeidsplass der det kan være vanskelig å sette grenser mellom jobb og privatliv. Personalet blir ofte involvert i barnas liv på en måte som krever mye av deres tid og oppmerksomhet, og det kan være utfordrende å finne balansen mellom arbeid og privatliv.

Til tross for disse utfordringene er barnehagen en utrolig viktig og verdifull arbeidsplass. Personalet som jobber der, spiller en nøkkelrolle i å legge grunnlaget for barnas utvikling og fremtid. Det er derfor viktig å gi personalet støtte og ressurser de trenger for å håndtere den emosjonelle belastningen som kan følge med jobben.

Kristin Bjørnebye, HR-rådgiver i FUS.

Formålet til Arbeidsmiljøloven er å ‘sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon’. Videre har Verdens Helseorganisasjon definert helse som en tilstand av fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære, og ikke bare fravær av sykdom eller lidelser.

I vår interne arbeidsmiljøundersøkelse rapporterer ansatte om en jobb som er svært meningsfull. Det er faktisk dette spørsmålet de scorer aller høyest. Hvordan kan vi også sikre at denne meningsfylte arbeidsplassen blir helsefremmende?

Vi kan ikke velge bort andres følelser i barnehagen – å møte disse er en stor del av jobben. Men vi kan jobbe forebyggende slik at de ikke oppleves belastende for de som jobber i barnehage. Mange har valgt dette yrket nettopp på grunn av muligheten til å jobbe med barn og voksne – inkludert deres følelser. Det kan ofte være de samme elementene som gjør jobben så meningsfull, som samtidig kan oppleves belastende.

Meningsfullt arbeid er viktig for trivsel, engasjement og personlig utvikling. Når vi føler at arbeidet vi gjør er meningsfylt, gir det oss en følelse av tilfredshet og formål som går utover bare å tjene til livets opphold. Hva gir vel mer mening enn å bidra til at barna som går i våre barnehager får en barndom preget av varme, glede, mestring og utvikling?

Charlotte Østbye-Nærheim, fagrådgiver i FUS.

Ta på din egen maske før du hjelper andre

«Ta på din egen maske før du hjelper andre». Budskapet bak denne kjente setningen handler om mye mer enn flysikkerhet. Hjelper du deg selv først, blir du også en bedre person for de rundt deg. Som barnehageansatt blir det derfor viktig å ivareta seg selv, også følelsesmessig, for å kunne ivareta barna. I FUS barnehagene har vi gjennom vår kompetansesatsing Barnet først jobbet systematisk med kompetanseheving rundt følelser og hvordan vi kan møte disse, både følelser som oppstår i oss selv og i menneskene rundt oss. Å møte følelser på en bevisst måte betyr å anerkjenne at de er til stede, og å tillate seg selv å føle dem uten å dømme dem. Det betyr å være til stede i øyeblikket og være åpen for hva som skjer inni deg. Dette kan gjøre det lettere å håndtere følelser og lære av dem.

Om vi møter hverandres følelser slik vi møter barnas, kan vi skape den bærekraftige barnehagen vi ønsker. Den som fremmer god helse og utvikling – både for barn og voksne.

Å feire alle følelsene

Barnehagefolk har verdens viktigste jobb, og samtidig et enormt ansvar. Det er barna som skal overta landet etter oss. Det er ingen enkel oppgave som står foran dem, men forutsetningene blir mye bedre hvis de er robuste mennesker som håndterer livets opp- og nedturer, og som evner å samarbeide godt med andre. Vår påstand er at det får vi ved å ha ansatte som håndterer egne følelser, og som møter barns følelser på en veiledende måte slik at barna lærer hvordan de kan forstå og håndtere følelsene sine.

Vi vil sette søkelys på viktigheten av å møte følelsene i barnehagen slik at de oppleves helsefremmende og ikke helseplagende. Vi har lagt ned mye arbeid i å øve på å gjøre det i samspill med barna, vi må også huske at de samme prinsippene kan vi bruke i møtene med andre voksne.

Å feire alle følelser handler om å anerkjenne at følelsene våre er en naturlig del av oss som mennesker. Bli med og bidra til et mer åpent samfunn der vi kan romme alle følelser, både våre egne og andres!

Innlegget ble først publisert på FUS-bloggen.

Powered by Labrador CMS