Svakhet: – PBL mener det er en stor svakhet ved utvalgets rapport at det ikke er gjort en helhetlig vurderingen av økonomi og finansiering i hele sektoren, som også inkluderer kommunale barnehager, sier Anne Lindboe.
Svakhet: – PBL mener det er en stor svakhet ved utvalgets rapport at det ikke er gjort en helhetlig vurderingen av økonomi og finansiering i hele sektoren, som også inkluderer kommunale barnehager, sier Anne Lindboe.

PBL om velferdstjeneste-utvalgets finansierings­forslag: – Bryter med prinsippet om økonomisk likeverdig behandling

Tirsdag kom forslaget fra velferdstjenesteutvalget om å oppheve nasjonale regler for finansering av private barnehager. Utvalget mener at det bør bli opp til kommunen å velge både finansieringsform, finanseringsnivå og lengden på kontrakten med private barnehager i sin kommune. Det får PBL til å reagere.

Publisert

– Vi mener forslagene fra utvalget om å gi kommunene mer fleksibilitet i finansieringen av private barnehager bryter med prinsippet om økonomisk likeverdig behandling. Dette har vært en viktig pilar i barnehagepolitikken siden barnehageforliket, og vi mener det er avgjørende at dette prinsippet fremdeles ligger til grunn.

Det sier administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe, til barnehage.no.

Foreslår endringer

Det var altså tirsdag at næringsminister Iselin Nybø (V) fikk overlevert rapporten fra velferdstjenesteutvalget. Utvalget, som ble ledet av Kåre Hagen, kom i rapporten med forslag om å endre finansieringssystemet for private barnehager.

Blant annet tar de til orde for å oppheve nasjonale regler for finansiering av private barnehager. Hvis utvalget får ønsket sitt oppfylt, vil det bli opp til kommunene selv å velge alt fra finansieringsform til finansieringsnivå.

– PBL mener det er en stor svakhet ved utvalgets rapport at det ikke er gjort en helhetlig vurderingen av økonomi og finansiering i hele sektoren, som også inkluderer kommunale barnehager, sier Lindboe.

Som så mange ganger før trekker hun fram at det må gjennomføres en helhetlig utredning av finansieringssystemet, som sikrer alle barnehager tilskudd som tar høyde for nye nasjonale krav til kvalitet, fastsatt av Stortinget. For en av kjepphestene til PBL har vært at dagens finansieringssystem fører til en forskjellsbehandling mellom barnehagene. Tilskuddsnivået fra én kommune til en annen kan utgjøre store summer. Nå kan PBL få muligheten til å påvirke dette i større grad. For Fremskrittspartiet fikk i budsjettforhandlingene gjennomslag for at det skal settes ned et hurtigarbeidende utvalg som skal se nærmere på finansieringen i barnehagesektoren.

Forskjellsbehandling

Men tilbake til utvalgets forslag:

Lindboe mener at utvalgets forslag vil skape en større forskjellsbehandling enn det barnehagene, ifølge PBL, opplever i dag. Og at en slik lovendring vil kunne true både mangfoldet og det langsiktige eierskapet i sektoren.

– PBL frykter også at private barnehager vil ha svært ulike forutsetninger for å konkurrere i et system som inviterer til mer bruk av offentlige anskaffelser og tidsbegrensede kontrakter. PBL mener målet om å gi kommunene mer fleksibilitet bør være underordnet målet om likebehandling av alle barn i alle barnehager, sier Lindboe, og forsetter:

– Samtidig er det viktig å skape trygghet rundt at pengene som går til private barnehager kommer barna til gode. PBL støtter derfor opprettelsen av et nasjonalt økonomisk tilsyn med private barnehager. Til forslaget om selvstendig rettssubjekt og regnskapsmessig skille, mener PBL det finnes bedre løsninger for økt transparens som er mindre byråkratidrivende. Målet må være økt innsyn med økonomien, men samtidig unngå økte kostnader til revisorer og administrasjon som i sin tur flytter midler bort fra barna i barnehagen.

– Men er det ikke noen fordeler med et slikt forslag?

– PBL mener forslaget har få fordeler for barnehagene. For kommunene, derimot, vil dette potensielt åpne for økt styring med de private barnehagene, og ikke minst lavere kostnader. Dersom et slikt system skulle innføres, måtte det være en forutsetning at private barnehager sikres nødvendig finansiering for alle nasjonale og lokale krav til kvalitet og innhold, sier Lindboe.

– Dersom en kommune for eksempel ønsker å ha en høyere bemanning enn de nasjonale normene, må finansieringen til de private barnehagene være god nok til å innfri slike krav. Dette kan løses ved å innføre en nasjonal minstenorm for tilskudd som tar høyde for nasjonale krav til kvalitet. Slik forslaget fra utvalget foreligger, hvor tilskuddsnivå i større grad skal fastsettes lokalt, ser ikke PBL at private barnehager vil ha nødvendig forutsigbarhet for bærekraftig drift, all den tid kravene til for eksempel bemanningsnorm og pedagognorm, er fastsatt nasjonalt.

Powered by Labrador CMS