Inger Elin Utsi i Norske Samers Riksforbund.
Inger Elin Utsi i Norske Samers Riksforbund.

– Samiske barnehageplasser er en mangelvare

Inger Elin Utsi fra Norske Samers Riksforbund mener samiske barnehageplasser må øremerkes i statsbudsjettet.

Publisert Sist oppdatert

Utsi, som er sametingsrepresentant, foreslår å øremerke tilskudd gjennom statsbudsjettet for å sikre oppstart av nye samiske barnehageplasser.

Det skriver nsr.no.

– Man møter ulike utfordringer på ulike hold i landet, og jeg ser at finansieringen av samiske barnehageplasser må endres, slik at det samiske barnehagetilbudet over hele Norge sikres og styrkes, sier Utsi til nsr.no.

I Barnehagelovens § 8 heter det at: «Kommunen har ansvaret for at barnehagetilbudet til samiske barn i samiske distrikt bygger på samisk språk og kultur. I øvrige kommuner skal forholdene legges til rette for at samiske barn kan sikre og utvikle sitt språk og sin kultur.»

Utsi mener imidlertid at flere norske kommuner ikke legger godt nok til rette for at samiske barn får sikret og utviklet språket sitt. For å sikre samiske barnehagetilbud ønsker sametingsrepresentanten en lov som pålegger kommunene å gi statlig tilskudd til samiske barnehageplasser uansett om de er kommunale eller private.

– Samiske barnehageplasser er en nøkkelfaktor for å videreføre det samiske språket og kulturen. Det gir barna grunnlag for å bli aktive språkbrukere i sine første år av livet. Jeg mener det er statens ansvar, gjennom grunnlovens paragraf 108, å legge til rette for at samer kan sikre og utvikle sitt språk. Og nettopp derfor må statlige bevilgninger øremerkes, sier Utsi.

Powered by Labrador CMS