Noe av det første statssekretær Synnøve Mjeldheim Skaar (Ap) gjorde etter at hun fulgte ny kunnskapsminister inn i departementet, var å motta underskrifter fra foreldre som fryktet svekket valgfrihet. Noe av kritikken går på nettopp dette temaet.
Noe av det første statssekretær Synnøve Mjeldheim Skaar (Ap) gjorde etter at hun fulgte ny kunnskapsminister inn i departementet, var å motta underskrifter fra foreldre som fryktet svekket valgfrihet. Noe av kritikken går på nettopp dette temaet.

– Dagens regelverk har skadet en del private barnehager

Slik forsvarer Kunnskapsdepartementets politiske ledelse seg mot en del av kritikken som har kommet.

Publisert

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) snakket om viktigheten av private barnehager da hun lot seg intervjue i VG om regjeringens forslag til nye regler for styring og finansiering av sektoren sist uke.

Hos PBL (Private Barnehagers Landsforbund) var man imidlertid kritisk til innholdet i det nye lovforslaget

Og fra opposisjonen på Stortinget kom det negative reaksjoner.

– Regjeringen åpner for at kommunene kan tegne opp nye grenser for å forfordele sine egne barnehager, og har laget en pakke for rødgrønne kommuner som vil fjerne foreldrenes valgfrihet og likebehandling av barnehagene, uttalte for eksempel Venstres nestleder Abid Raja.

Les også: Høyre er dypt bekymret. KrF mener at regjeringen tar feil

– Mer treffsikkert

Barnehage.no har etterspurt kunnskapsministerens respons kritikken, og på om det var riktig å fronte saken som et løft for private barnehager.

Statssekretær Synnøve Mjeldheim Skaar (Ap) svarer:

– For regjeringen er barn og ansatte i både private og kommunale barnehager like viktige. Derfor setter vårt lovforslag barna i sentrum, samtidig som vi tar hensyn til kommunenes behov for styring og de private barnehagenes behov for trygghet og forutsigbarhet. Vi vil gi kommunene mulighet til å satse mer på barnehage lokalt, som for eksempel på bemanning i både private og kommunale barnehager, eller å styrke tilbudet i et område eller til grupper som trenger noe ekstra.

– Vi vil også forbedre dagens regelverk som har skadet en del private barnehager økonomisk, fordi det ikke tas hensyn til at kostnader varierer ut fra beliggenhet og størrelse. Med vårt forslag vil tilskuddet beregnes mer treffsikkert ut fra barnehagenes faktiske behov. Det vil være krav om at kommunen må likebehandle private og kommunale barnehager, og for første gang vil vi lovfeste at ansattes lønns- og pensjonsvilkår skal vektlegges i beregning av tilskudd, presiserer hun.

– Ingen ansvarsfraskrivelse

På oppfølgingsspørsmål om hvorvidt det følger noen særskilt finansiering med kommunenes mulighet til å satse mer på barnehage lokalt, svarer Skaar:

– Vi har sendt på høring et forslag til nytt regelverk. Nå er dette verken et forslag som er lagt fram for Stortinget og heller ikke et budsjettforslag. Jeg er også ivrig på å diskutere hvordan vi innfører og følger opp dette regelverket på en best mulig måte, men her må ting tas i riktig rekkefølge. Nå skal vi først høre innspillene om utformingen av regelverket. Regjeringen har også styrket kommuneøkonomien, som gir rom for å kunne prioritere barnehage.

– Er det en ansvarsfraskrivelse å overlate så mye av reguleringen til kommunene? Hvorfor ikke heller sikre bedre nasjonale rammer for regulering og finansiering?

– Tvert imot. Kommunene har ansvaret for at alle barn har et godt barnehagetilbud, de finansierer alle barnehagene i kommunen og skal kunne drive oppvekstpolitikk for alle. De kjenner de lokale forholdene best, og har best forutsetninger for å vite hvilke barnehager de vil trenge og hvilke barnehager foreldrene vil ha. Dagens nasjonale tilskuddssystem fungerer dårlig, fordi det ikke tar hensyn til at barnehager er ulike og har barn med ulike behov. Vi mener kommunene kan gi mer treffsikre tilskudd, og det skal skje innenfor tydelige nasjonale regler. Sammen med private barnehager klarte vi full barnehagedekning, og jeg er sikker på at vi sammen kan bygge videre på alt som er bra i barnehager, sier Skaar.

Ønsker mange gode innspill 

– I hvilken grad er regjeringen villig til å lytte til høringsinnspill i denne saken?

– Høringsfristen er 1. februar. Vi håper på mange gode innspill fra sektor, sier hun.

– Hvor viktig er det å sikre bredt flertall i Stortinget når ny barnehagelovgivning skal vedtas?

– Vi er opptatt av å få på plass et godt regelverk som vil stå seg over tid, og legge til rette for å satse på alle barnehager. Nå er saken på høring. Når den legges fram for Stortinget er det naturlig at regjeringspartiene har dialog med alle partier.

Powered by Labrador CMS