Andelen foreldrebetaling og offentlige tilskudd har vært gjennom store endringer siden årtusenskiftet.
Andelen foreldrebetaling og offentlige tilskudd har vært gjennom store endringer siden årtusenskiftet.

Foreldre dekker 16 prosent av utgiftene til private barnehager

Ifølge tall fra SSB betalte foreldre med barn i privat barnehage 16 prosent av de totale utgiftene i fjor. For ti år siden var prosentandelen mer enn dobbelt så stor.

Publisert Sist oppdatert

I 2014 sto offentlige tilskudd for 87 prosent av private barnehagers bruttoutgifter. Til sammenligning var tilsvarende dekning for ti år siden på 73 prosent.

Det melder SSB på sine nettsider.

Mens offentlige tilskudd til private barnehager har økt på landsbasis fra 85 til 87 prosent fra 2013 til 2014, har foreldrebetalingen stått stille på 16 prosent i samme periode.

Store endringer siden årtusenskiftet

Tall fra SSB viser at andelen foreldrebetaling og offentlige tilskudd har vært gjennom store endringer de siste 15 årene, noe som ifølge SSB, blant annet skyldes gradvis innføring av makspris i barnehage.

Tilbake i år 2000 dekket foreldrebetalingen og offentlige tilskudd nesten like stor del av private barnehagers bruttoutgifter, med henholdsvis 47 og 48 prosent.

Mellom år 2000 og 2007 var det store endringer i betalingsandelene som førte til at andel foreldrebetaling ble redusert til 22 prosent og offentlige tilskudd steg til 80 prosent. Det har ikke vært en like markant utvikling mellom 2007 og 2014, men også i denne perioden har det vært en utvikling hvor offentlige tilskudd dekker en større andel av private barnehagers bruttoutgifter.

Powered by Labrador CMS