Bildemontasjen viser hvordan den ene veggen i rommet har forandret seg etter at Mathias Minetti gikk løs på oppgaven.
Bildemontasjen viser hvordan den ene veggen i rommet har forandret seg etter at Mathias Minetti gikk løs på oppgaven.

Se veggene Mathias malte for å gi barnehagen ny energi

Da han begynte som pedagogisk leder i en barnehage i Oslo, ante Mathias Minetti at miljøet på avdelingen kunne vært bedre. Så brukte han 100 arbeidstimer på å gi de fysiske omgivelsene mer rom for kreativitet og lekelyst.

Publisert Sist oppdatert

– Det første jeg så da jeg kom inn var at det fysiske miljøet barnehagen var uinspirerende. Det var ikke noe energi i rommene. Og det virket som om barna kjedet seg, sier Mathias Minetti til barnehage.no.

Han tror det ikke bare en menneskers skyld dersom stemningen på en arbeidsplass eller i en barnehage ikke er så god som den kan være. Han peker på Reggio Emilias filosofi om rommet som den tredje pedagogen og mener de fysiske rammene har lett for å bli oversett i mange barnehager. 

Inneklemt følelse

Da han i mai startet i jobben i en barnehage i Oslo, så Minetti at avdelingen ikke fungerte så godt som han gjerne ville.

I stedet for kun å ta tak i pedagogiske og relasjonelle utfordringer, begynte han også å se på det fysiske og visuelle miljøet som voksne og barn oppholdt seg i.

– Det fysiske og visuelle miljøet må ses som en aktiv komponent i barnets sosiale praksis i barnehagen. Gode rom inviterer til lek og utforskning, mens dårlige rom øker sjansen for kjedsomhet og konflikter da den tredje pedagogen, selve rommet, får en passiv og uinspirerende rolle i barnets utviklingsprosess, sier Mathias Minetti.

I rommet hvor barna skulle leke og utvikle seg var det mye treverk. Nærmest fargeløst.

– I Norge har dere mye tre. Det kan skape en inneklemt følelse. Men det kan man gjøre noe med, sier dansken som er pedagog og har mastergrad i pedagogisk sosiologi.

Reset-knappen

Det første han gjorde var å rydde bort alle lekene som han så ikke interesserte barna. Det var leketøy som han mistenker at barnehagen har arvet fra andre hold – ting som barna i veldig liten grad brukte.

– Så trykket jeg på «reset-knappen». Jeg tenkte på hvordan vi kunne bruke de rommene vi har til å inspirere barn og ansatte, sier Minetti som påpeker:

– Altfor ofte har jeg opplevd at medarbeidere igangsetter aktiviteter for barn uten å tenke på barnets egen drivkraft og fantasi. Det er slik at barn selv vil igangsette lek og aktiviteter når det fysiske miljøet gir inspirasjon. Vi bør derfor prøve å stimulere barnets naturlige fantasifulle verden i stedet for å igangsette utallige aktiviteter som barn kun deltar i som følge av kjedsomhet.

LeseFrø

Barnehagen han jobber i er med i LeseFrø-prosjektet og har gjennom dette fått tilgang på cirka 200 bøker fra biblioteket. Ettersom en betydelig andel av barna er tospråklige, er arbeidet med språkutvikling ekstra høyt prioritert.

– Jeg fikk ideen om å kombinere LeseFrø-prosjektet med det visuelle i rommene. Tanken var å få malt noe fantasifullt og som setter barns fantasi i gang til å skape sine egne historier. Det skulle ikke være figurer som barna umiddelbart kjente igjen – for eksempel en løve. Det skulle være noe som bidrar til at barnas fantasi blir satt i gang til å kunne skape sitt eget univers, sier Mathias Minetti.

Maleriene han i samarbeid med kona har laget er inspirert av de japanske animasjonsfilmene til Studio Ghibli.

Omfattende jobb

I juni startet han forberedelsene med å tenke ut hva han ville lage og jobbe fram et konsept. 1. juli gikk han i gang med den omfattende jobben: Fjerne klips og annet fra veggene, grunne flatene og sammen med kona lage tegningene som skulle males. Så måtte alle flater og alle figurer males i to strøk.

Men Minetti stoppet ikke der. Han har gitt rommet muligheter til å lyssettes i ulike farger for å gi ulike stemninger. Og han har bygd en borg med dører inne i rommet.

– Jeg ville ha et rom i rommet, der barn kan leke sammen i mindre grupper, sier han.

Åpner i neste uke

Arbeidet er akkurat ferdig, og avdelingen som har vært under oppussing har vært stengt siden ped-lederen gikk i gang med arbeidet. Målet er å åpne dørene slik at barna kan ta det i bruk i neste uke.

Også det skal etter planen skje på en litt annerledes måte.

– I stedet for at vi åpner dørene og alle løper inn, har vi bygd en tunnel inn til rommet. Så skal vi slippe inn barna to og to slik at de mer langsomt kan gå inn og observere farger, lys og lyd. Etterpå skal de komme ut og fortelle om det de har opplevd, sier han.

Trekke seg tilbake

Når rommet blir tatt i bruk, blir det også satt opp visse regler for hvordan man skal oppføre seg der inne.

– Det skal være et rolig rom. Et sted hvor man ikke skal løpe. Hvor man kan lytte til musikk eller se i bøker. Hvis barn synes det er for mye som skjer andre steder, skal de kunne trekke seg tilbake der. Vi vet at voksne har behov for å trekke seg tilbake i et «hellig rom» noen ganger, og det behovet har barn også, sier Mathias Minetti.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS