God håndhygiene er viktig for å unngå smitte.

Ni råd for å forebygge smitte i barnehagen

Gode hygienerutiner er avgjørende for å unngå smitte i barnehagen.

Publisert Sist oppdatert

Barnehagebarn er mer utsatt for infeksjoner enn andre barn. Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) forekommer forkjølelse nesten dobbelt så ofte hos yngre barnehagebarn sammenlignet med barn som ikke går i barnehage, mens mage/tarm-infeksjoner er opptil tre ganger så vanlig blant barnehagebarn.

Funn fra de to store, norske forskningsprosjektene GoBan og Blikk for barn, viser at mange norske barnehager slurver med hygienen.

I barnehagen spres smitte hovedsakelig gjennom direkte og indirekte kontaktsmitte, og antakelig i mindre grad gjennom dråpesmitte. Selv om en viss smittespredning synes uunngåelig på grunn av barns generelle atferd, kan man med noen grep begrense spredningen av smittsomme sykdommer i barnehagen.

Ifølge FHI forebygges smitte best ved å ha gode generelle hygienerutiner. Her er instituttets hygieneråd:

1. Ha såpedispenser og papirhåndklær ved alle håndvasker. Bruk alltid såpe og varmt vann ved håndvask.

2. Vask alltid hendene godt etter toalettbesøk og bleieskift.

3. Vask hendene når barna kommer inn etter å ha vært ute, og før matlaging og måltider.

4. Unngå å nyse og hoste på hverandre.

5. Vask hendene etter tørking av snørr eller andre sekreter.

6. Fellesleker av plast og tre bør vaskes regelmessig med rengjøringsmiddel og varmt vann, forslagsvis én gang i uken. Tøyleker kan vaskes i vaskemaskin.

7. Engangshansker bør brukes ved stell av blødende sår og neseblødninger. Skrubbsår og andre småsår som ikke blør stelles på vanlig måte.

8. Stell og vanlig bleieskift kan foregå uten hansker.

9. Rengjøring ved søl av blod eller avføring på gjenstander, gulv og så videre, utføres med husholdningsklorin. Bruk vanlige rengjøringshansker.

Å ha rutiner for når syke barn bør holdes hjemme bidrar også til å forebygge spredning av sykdom. Se FHIs anbefalinger om når syke barn bør holdes hjemme her.

Mat og hygiene  

God hygiene knyttet til matlaging og måltider i barnehagen er også viktig for å holde sykefraværet nede. I veiledningsheftet «Bra mat i barnehagen» kommer Helsedirektoratet med følgende råd for god mathygiene:

- Både barn og voksne må vaske hendene godt før matlaging og måltider.

- Skyll kniver og skjærebrett hver gang du skjærer opp nye matvarer.

- Hold kjøkkenbenken ryddig og ren, og ha minst mulig stående fremme på kjøkkenbenken.

- Skyll kjøkkenkluten godt etter bruk og heng den fritt opp slik at den tørker. Vask den på minst 60°C eller legg den i klor. Bytt klut ofte, gjerne hver dag. Kjøkkenpapir er et godt alternativ til kluten.

- Sjekk jevnlig at kjøleskaptemperaturen er +4 °C eller noe lavere.

- Rydd og vask kjøleskapet jevnlig.

- Ikke la det gå for lang tid mellom tilberedning og servering av mat. Mat som blir stående lenge i romtemperatur taper næringsstoffer og får en dårligere hygienisk kvalitet. Melk og melkeprodukter er særlig utsatt.

- Mat barna har med seg hjemmefra bør oppbevares kjølig.

- Sett pålegg og rester av varm mat raskt til kjøling etter måltidet.

(Kilder: fhi.no og Helsedirektoratet)

Powered by Labrador CMS