Syk i ferien: Hvilke rettigheter har arbeidstakeren dersom den blir syk før eller under ferien? Og hva kan arbeidsgiver bestemme når ferien ikke går som planlagt?
Syk i ferien: Hvilke rettigheter har arbeidstakeren dersom den blir syk før eller under ferien? Og hva kan arbeidsgiver bestemme når ferien ikke går som planlagt?

Ferie og sykdom

Hva har arbeidstakeren krav på dersom hun eller han blir syk før eller i ferien?

Publisert Sist oppdatert

Ferien er rett rundt hjørnet og for mange er planene lagt for lenge siden. Men hva skjer dersom en ansatt blir sykmeldt rett i forkant av ferien, eller blir syk etter at ferien har startet? Har den krav på å få ferien igjen senere eller er den å anse som tapt? Advokat i PBL, Cathrine Berntsen gir deg svaret.

Når arbeidstakeren er syk før ferien starter?

– Dersom en arbeidstaker er helt arbeidsufør før ferien, kan den ansatte kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret. Men det er tre vilkår som må være oppfylt før man kan fremsette et krav om å få tilbake ferien. 

* Arbeidstakeren må være 100 prosent sykmeldt den dagen ferien skulle startet. Dersom den ansatte kun er delvis arbeidsufør trer ikke retten inn. Man kan heller ikke gjøre krav på ny ferie ved sykdom hos andre enn arbeidstakeren, for eksempel ektefelle eller barn.

* Arbeidstakeren må kreve utsettelse av ferien senest siste arbeidsdag før ferien. Krav kan fremsettes både skriftlig og muntlig. Dersom den ansatte blir sykmeldt minst fem virkedager inn i ferieperioden, vil den ansatte kunne kreve ferie til gode etter regelverket som gjelder for sykdom som oppstår i ferie. (se sak lenger ned) For ansatte som ikke er omfattet av PBL sin tariffavtale, kan kravet være 6 virkedager. Se under.

* Arbeidstaker må fremlegge sykmelding fra lege.

Ifølge Cathrine Berntsen skal den utsatte ferien i utgangspunktet avvikles i samme ferieår som den planlagte ferien var satt opp, når arbeidstaker er helt eller delvis frisk.

– Det er imidlertid viktig å merke seg at ferie som utsettes i hovedferieperioden som er mellom 1. juni og 30. september, ikke kan kreves avviklet i den samme perioden. For øvrig bestemmer arbeidsgiver når den utsatte ferien skal avvikles i medhold av ferielovens bestemmelser og alminnelig styringsrett, forklarer Berntsen.

Når en ansatt blir syk i ferien?

En arbeidstaker som blir helt arbeidsufør i løpet av ferien, kan kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret. Men før dette kravet kan tre inn må følgende fire vilkår være oppfylt:

1. Arbeidstaker må i dag ha vært arbeidsufør i minst 5 virkedager i ferien. Kravet kan være 6 dager for ansatte som ikke er omfattet av PBL sin tariffavtale. Dette er fordi tariffavtalen gir de ansatte bedre rettigheter enn ferieloven. Men ifølge Cathrine Berntsen er det nye regelendringer på vei, som vil berøre de som blir syke i ferien. Årsaken er at ESA mener dagens ferielov bryter med EUs arbeidsdirektiv. (Les mer om denne regelen nederst i saken.)

2. Arbeidstakeren må være helt arbeidsufør. Dersom arbeidstaker kun er delvis arbeidsufør, har man ikke rett til utsatt ferie. Sykdom hos andre enn arbeidstaker - for eksempel hos ektefelle eller barn - gir heller ikke rett til utsettelse av ferien.

3. Kravet om utsettelse av ferien må fremsettes "uten ugrunnet opphold" etter at arbeidet er gjenopptatt etter ferien. 

4. Arbeidsuførheten må dokumenteres med legeerklæring

I forslaget som nå er til vurdering og etter planen skal gjelde fra 1. juli i år, skal alle som blir sykmeldt i ferien, uansett antall dager, ha krav på å få ferien til gode i etterkant. 

– Dersom forslaget blir vedtatt innen 1. juli, vil de som blir syke før denne datoen forholde seg til den gamle ordningen og må være helt arbeidsufør i minst seks dager for å kunne kreve noe av ferien tilbake. De som blir sykmeldt i overgangen mellom juni og juli, vil omfattes av begge regelverkene. Eksempelvis hvis man blir sykmeldt 30. juni til og med 4. juli vil vedkommende kun kreve utsatt ferie for de fire dagene i juli, forklarer Berntsen.

Blir arbeidstakeren sykmeldt etter 1. juli vil den helt og fullt omfattes av den nye regelendringen.

Powered by Labrador CMS