– Det er behov for å finne ut hvilke tiltak vi bør prioritere i årene som kommer, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).
– Det er behov for å finne ut hvilke tiltak vi bør prioritere i årene som kommer, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

Har oppnevnt ekspertgruppe for å bekjempe barnefattigdom

En ny ekspertgruppe skal foreslå tiltak som gir barn som vokser opp i fattigdom bedre levekår og som forebygger at fattigdom går i arv.

Publisert Sist oppdatert

Over en lengre periode har det vært en økning i antall barn som vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt. Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at hele 11,7 prosent eller 115 000 barn tilhørte en husholdning med vedvarende lave husholdningsinntekter i 2020.

– At så mange barn i Norge vokser opp i fattigdom er en stor samfunnsutfordring som utløser store kostnader både for den enkelte og for samfunnet. Selv om flere regjeringer har arbeidet med å motvirke fattigdom blant barnefamilier, er tallet på barn i fattige familier likevel økende. En ekspertgruppe kan gi oss nye råd om hvordan innsatsen for barn i fattige familier bør prioriteres fremover, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) i en pressemelding.

Formålet med utredningen er å vurdere hvilke tiltak som har best effekt og hvordan den offentlige innsatsen bør prioriteres, både for å styrke oppvekstvilkårene til barn som vokser opp i fattige familier på kort sikt og forebygge at fattigdom går i arv på lengre sikt, opplyser hun.

Dette innebærer også å vurdere hvilke tiltak som er mest treffsikre for å redusere andelen og antall barn som vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt, både på kort og lang sikt. Anbefalingene skal gi retning for en samfunnsøkonomisk effektiv bruk av ressursene på området, skriver departementet i pressemeldingen.

Les hele mandatet her.

Ekspertgruppa består av åtte medlemmer og skal ledes av professor Mari Rege ved Universitetet i Stavanger. I tillegg til seks forskere består gruppa av representanter for partene i arbeidslivet (FO og KS).

– Jeg har stor tro på at vi nå vil få en utredning av høy kvalitet og forslag som vil være viktige i regjeringens arbeid for å redusere fattigdom i barnefamilier, sier Toppe.

Gruppa skal levere sin utredning innen 12 måneder fra oppstart.

Ekspertgruppa består av disse medlemmene:

  • Mari Rege, Stavanger, professor (leder gruppa)
  • Kjell Gunnar Salvanes, Bergen, professor
  • Henrik Daae Zachrisson, Oslo, professor
  • Tormod Bøe, Bergen, professor
  • Hanne Solfrid Glemmestad, Gjøvik, leder for profesjonsrådet for sosionomer i Fellesorganisasjonen
  • Tone Fløtten, Oslo, daglig leder
  • Kjell Hugvik, Bodø, kommunedirektør
  • Nina Eirin Drange, Oslo, Post Doc

Ekspertgruppa skal også involvere barn og unge, frivillige organisasjoner og offentlige instanser i sitt arbeid.

Powered by Labrador CMS