Kommunen stengte to familiebarnehager etter tilsyn

Mente driften var uforsvarlig. – Dødfødt å kjempe mot kommunen, svarer eier.

Publisert

Det kommer fram i en sak i Budstikka (krever innlogging).

«Kommunen vurderer at familiebarnehagene i liten grad evner å innrette seg etter de krav som stilles virksomheten», var konklusjonen i vedtaket der Bærum kommune besluttet å stenge Stabekk og Nordraasvei familiebarnehager i mars i fjor. Vedtaket ble påklaget og behandlet hos Statsforvalteren i Oslo og Viken, som støttet kommunens vurdering.

– Den pedagogiske praksisen som ble avdekket gjennom tilsynet, er ikke uttrykk for norsk barnehagetradisjon og de høye kravene som stilles til en pedagogisk virksomhet, uttaler tjenesteleder Monika Milett Josephsen i Bærum kommune i en e-post til Budstikka.

Bakgrunnen for tilsynet var blant annet utilstrekkelig bemanning.

Etter at kommunen varslet stenging av barnehagen, har eier rapportert inn tilstrekkelig bemanning, men i sitt endelige vedtak betviler kommunen dette. Her viser de blant annet til uttalelser fra foreldre. «I referatene fra samtalene fremgår det at foreldre forteller om mye uro og gråt hos barna om morgenen, foreldre kvier seg for å levere og man møtes stadig av nye vikarer,» skriver kommunen. Kommunen uttrykker også bekymring for hvorvidt barnas behov for omsorg og trygghet ble ivaretatt. Dette ble blant annet begrunnet med at barna i noen tilfeller ble overlatt til seg selv uten tilsyn av voksne, for eksempel når de skulle sove., ifølge avisen.

I tillegg påpekte kommunen at Stabekk og Nordraaksvei barnehager har hver sin godkjenning som barnehage, men tilsynelatende opererte som én, der kun ett lokale ble benyttet. Det ble også etterlyst korrekt innrapportering av barn per barnehage. Kommunen krevde også tilbake 92.800 kroner i tilskudd for barn som var registrert i barnehagene før reell oppstartsdato.

Eier Vivi Engelund omtaler saken som en heksejakt og en krevende prosess, og tilbakeviser kommunens påstander.

På spørsmål fra avisen om hvorfor barnehagen ikke fikk lukket påleggene, svarer hun følgende: - Det er dødfødt å kjempe mot kommunen. Selv advokaten jeg brukte synes det var fryktelig vanskelig. De har såpass mye makt at det nesten er umulig.

Powered by Labrador CMS