Mette Nord er leder i Fagforbundet. Nå foreslår landsmøtet å fjerne formuleringen om et absolutt forbud mot profitt.
Mette Nord er leder i Fagforbundet. Nå foreslår landsmøtet å fjerne formuleringen om et absolutt forbud mot profitt.

Vil fjerne formulering om forbud mot profitt

Landsstyret i Fagforbundet foreslår å slette formuleringer om forbud mot profitt på velferd fra programmet.

Publisert

Det kommer fram i en sak i Klassekampen (krever abonnement).

I Landsstyrets forslag til prinsipprogram er følgende formulering slettet, ifølge avisen:

«Privatisering, konkurranseutsetting og utskilling av offentlige tjenester er ikke løsningen på framtidas utfordringer. Å ta ut profitt eller konsernbidrag fra private virksomheter som leverer tjenester på vegne av offentlige myndigheter, må forbys».

Fagforbundet-leder Mette Nord sier det overhodet ikke er snakk om noe linjeskifte at den aktuelle formuleringen tas ut.

– Hele prinsipprogrammet er bygget rundt at man skal drive offentlige tjenester i egenregi, og at pengene skal gå til formålet. Det ligger som en rød tråd i programmet, sier hun til Klassekampen.

På spørsmål om hvorfor formuleringen skal bort, svarer hun:

– Om man skal forby, må man kjøpe seg ut av eksisterende kontrakter. Det kan være en krevende øvelse. En tillitsreform er nå på trappene, regjeringen er i gang med et arbeid. Å kreve et absolutt forbud kan føre til valg mellom hvilken lov man skal bryte, retten til helsehjelp eller forbudet mot profitt.

– Hvis et behov oppstår akutt og det offentlige ikke har kompetanse eller annet på beina, men kan kjøpe tjenester fra andre, det får man da ikke lov til. Derfor blir absolutte forbud og påbud krevende.

I artikkelen påpekes det at dagens formulering om profittforbud har vunnet betydelig gjennomslag politisk i det siste, og at regjeringen har satt ned et eget utvalg som skal se på utfasing av kommersiell drift av velferdstjenester.

Forslaget skaper debatt under det pågående landsmøtet. Leder av Fagforbundet Helse og Sosial i Oslo, Stine Westrum, viser til den pågående barnehagestreiken som et godt eksempel på problemene som skapes uten et profittforbud.

– Skal man hente ut profitt, må det gå på bekostning av noe, det er de ansattes lønn og pensjon, sier hun.

Powered by Labrador CMS