Leder i Fagforbundet, Mette Nord, vil prioritere blant annet barnehageansatte for en tredje vaksinedose så snart det er mulig.
Leder i Fagforbundet, Mette Nord, vil prioritere blant annet barnehageansatte for en tredje vaksinedose så snart det er mulig.

Vil gi barnehageansatte en tredje dose

Fagforbundet mener at blant andre barnehageansatte bør få den tredje vaksinedosen samtidig som helsepersonell.

Publisert

Det kommer fram i et brev til helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) signert forbundsleder Mette Nord og daglig leder Lars Erik Flatø i Fagforbundet, omtalt i VG.

De anbefaler at ansatte i skoler, SFO, barnehager og barnevern raskest mulig vaksineres med en tredje dose. Det er smittespredningen blant ikke-vaksinerte barn og unge som ligger bak henvendelsen til regjeringen, ifølge Mette Nord.

– Disse yrkesgruppene bør få en boosterdose med vaksine fordi de lever under et kraftig smittepress der de er eksponert for barn og unge. I denne gruppen er smitten for tiden høy, begrunner Nord, ifølge VG.

Hun mener det er naturlig at disse yrkesgruppene prioriteres på linje med helsepersonell, som skal få dose tre - og at vaksineringen skjer parallelt med disse.

På spørsmål om initiativet kan skape bekymring, svarer hun:

– To doser gir generelt god beskyttelse. Men de som er ekstra eksponert for smitte fra barn og unge i sin daglige jobb i for eksempel skoler og barnehager, bør prioriteres med en tredje dose.

I brevet advares det også mot at stadig flere yrkesgrupper opplever en kraftig slitasje på vei inn i en ny smittebølge.

«Vi vil med denne henvendelsen uttrykke vår bekymring for den slitasje som daglig rapporteres fra medlemmer og tillitsvalgte landet rundt. Ansatte innen helse og omsorg, skoler, barnehager og SFO samt andre brukerrettede tjenester bidro med en ekstraordinær innsats i halvannet år inntil gjenåpningen i september,» skriver Fagforbundet ifølge avisen.

Powered by Labrador CMS