I mål. Etter mange lange dager og mye hard jobbing kan pedagogisk leder Sarah Quinn, Andrew Noble, Steffen Eriksen og Kurt-Ivar Morsdal anse Dublins første naturbarnehage som ferdig.
I mål. Etter mange lange dager og mye hard jobbing kan pedagogisk leder Sarah Quinn, Andrew Noble, Steffen Eriksen og Kurt-Ivar Morsdal anse Dublins første naturbarnehage som ferdig.

Nordmann vil revolusjonere irske barnehager

Jan Åge Pettersen er leder for barnehagelærerutdanningen i Dublin. Nå vil han revolusjonere den irske sektoren og vender blikket mot Norge.

Publisert Sist oppdatert

Det er i utgangspunktet to områder den norske høgskolelektoren ønsker å endre med den irske barnehagemodellen. Barns medvirkning og mer utetid. To områder Jan Åge Pettersen i dag mener er så og si helt fraværende på den grønne øya i vest.

– I Irland i dag er det i all hovedsak de voksne som styrer barnehagedagen, mens det i Norge er barna som styrer dagen. Jeg vil ha barns medvirkning inn i den irske barnehagen og jeg vil at ungene skal være mer ute. I dag er det ingen lov som sier at barna skal være ute, kun ha tilgang på frisk luft. Da holder det i praksis å åpne et vindu og jeg vet om barnehager her i Dublin som ikke har uteområde, sier han.

Strukturert og satt

Jan Åge Pettersen fra Leknes i Nordland har bodd i Irland i 15 år og har de ti siste årene jobbet som lektor ved barnehagelærerutdanningen ved Dublin Institute of Technology. De siste årene har han vært leder for hele utdanningen og har også hovedansvaret for undersvining i utefag.  En gang i året tar Pettersen med seg en gruppe barnehagelærerstudenter over til Norge og Moss for å vise dem hvordan man driver norske utebarnehager. Selv om studentene blir fascinerte over hvordan norske barn leker og styrer mye av barnehagedagen, er det vanskelig å gjennomføre dette i praksis i hjemlandet.

– Den irske barnehagen er så satt og strukturert. De skjønner ikke at et barn kan sitte og leke for seg selv uten voksne griper inn eller at de kan styre barnehagedagen ut fra et barns undring og nysgjerrighet. De har sine fastsatte rammer å forholde seg til og de pedagogiske prinsippene som ligger til grunn er helt annerledes her enn det vi er vant til i Norge.

Håpløs bemanningsnorm

Problemet er ifølge Pettersen ikke utdanningen som er tuftet på mye av det samme som i Norge. I pedagogikken kommer det blant annet klart fram at barns medvirkning er sentral.

– Men det praktiseres ikke i barnehagene. De forstår ikke hvordan de skal gjøre det ettersom barnehagene i dag mye er bygd opp som skole. De skal lære seg å lese og skrive, men forstår ikke at man ved å være ute i skogen kan hente inn fag som matematikk og språk. Learning by dooing, påpeker Pettersen.

I stedet for å være ute store deler av dagen slik norske barnehager er vant med, er det mest normale i Irland at barna har en luftetur i løpet av dagen. Men den er ofte på mellom 20 og 30 minutter. Regner det går de ikke ut i det hele tatt.

– Det er altfor lite. Vi må få fokus på mer utetid slik norske barnehager har, sier en engasjert barnehagelektor.

Å dra på tur med barnehagen er ikke enkelt. Forsikringsselskapene i Irland krever at det er én voksen per tre barn når barnehagen forlater sitt eget inngjerdete område.

– Det sier seg selv at det blir veldig vanskelig å få til, påpeker han.

Spesielt ettersom voksentettheten er dårligere enn i norske barnehager med følgende bemanning i en typisk irsk heldags barnehage:

  • 0 til 12 måneder: Én voksen per tre barn.
  • 12 til 24 måneder: Én voksen per fem barn.
  • 2-3 år: Én voksen per seks barn.
  • 3-6 år: Én voksen per åtte barn.

Stor glede av utebarnehage

Pettersen har vært sterkt involvert i etableringen av Irlands aller første utebarnehage som er bygd opp ved god hjelp av Steffen Eriksen og Kurt Ivar Morsdal fra Lille Frøbel barnehage i Bodø og som barnehage.no skrev om i går. Høgskolelektoren håper at den skal bidra til at irene ser hvilke fordeler barna har av friluftsliv.

– De som har barna i Park Academy Nature kindergarden er kjempefornøyde. De ser hvilken glede barna har av dette. Jeg tror det vil dukke opp flere slike barnehager ganske fort, men dette alene er ikke nok til å endre en hel sektor.

I slutten av mars legger Pettersen ut på en turne hvor han skal reise rundt i landet og snakke om fordelene med at barna er ute, samt formidle at å utsette barna for risikolek ikke trenger være farlig. Et budskap han vet kommer til å bli vanskelig å nå igjennom med ettersom irene er opptatt av at alt skal være 100 prosent sikkert.

– Jeg hadde en gjesteforelesning litt lenger nord i landet for en stund siden, hvor jeg oppfordret til å ta med barna i skogen, tenne opp bål og la ungene spikke med kniver. Reaksjonene lot ikke vente på seg. De ansatte bare måpte og så på hverandre og mente jeg var gal som ville tenne bål og gi ungene en kniv, sier Pettersen med et smil.

– Hvordan skal du bli hørt og nå fram i et system som er så annerledes fra den norske modellen?

– Dette er ikke gjort over natten, men vi må jobbe med studentenes holdninger og få dem til se verdien av å være ute, og hvordan barnas medvirkning bidrar til å utvikle barnet. Jeg skal fortsette å ta med studentene over til Norge og vise dem den norske barnehagemodellen.

Og selv om han ser det er vanskelig å nå fram hos de som jobber i barnehagene i dag, så ser han enkelte studenter som kommer ut fra utdanningen og prøver å gjøre som de har lært av den norske lektoren.

– Jeg har studenter som har latt seg fascinere av utetid og norsk barnehagemodell og prøvd å implementere den i irsk barnehage. Det har vært utfordrende, men artig å se når de får det til.

Vekkelse på gang

Jan Åge Pettersen er heller ikke helt alene i ønsket om å revolusjonere den irske barnehagesektoren. En organisasjon som ble nedsatt av myndighetene i fjor for å se på framtidig barnehagestruktur i Irland, har konkludert med at den rette veien å gå er å følge den skandinaviske barnehagemodellen.

Men for å komme i mål er det mange ting som må på plass. Pettersen mener det trengs store investeringer i sektoren, standarden på utdanningen må heves, det samme må innholdet og pedagogikken. Og som i Norge sliter irene stort med å rekruttere nok pedagoger til yrket.

– I dag er det svært mange som har ansvaret for en avdeling som ikke har annet enn det som i beste fall kan sammenlignes med barne- og ungdomsarbeider i Norge.

Men aller viktigst er det at det må det være et reelt ønske om satse på sektoren, for det er ifølge Pettersen helt fraværende i dag.

– I Norge er barnehagepolitikken høyt oppe på agendaen. Den er en del av valgkampen og det satses stort på barnehagene. Her er ikke barnehage et tema i det hele tatt. Selv ikke når nasjonalt tv avdekket store skandaler i sektoren med grove overgrep og overtramp, ble sektoren et tema politisk. Det ble dysset ned og det overrasker meg ettersom enkelte foreldre må betale enorme summer for at barna deres skal få plass i barnehage.

Nødvendig omlegging

Eier av Park Academy Childcare, Mary McGibney, som har investert mange millioner kroner i etableringen av Irlands første utebarnehage er helt enig i at den irske sektoren må se til Norge slik hun har gjort.

– Den norske modellen er veldig sunn og god og vi må jobbe for å endre den irske barnehagekulturen. Vi må se på reguleringene og jobbe med systemene som i dag er altfor strukturerte.

Selv om Park Academy Nature Kindergarten blir sett på som svært radikal i Irland har den blitt godt mottatt av både foreldre og myndighetene.

– Myndighetene er imponert over hva vi jobber med og jeg er overbevisst om at denne barnehagen kommer til å bli lagt merke til og kanskje kan bidra til å endre måten vi tenker på i Irland. Når vi skal ha offisiell åpning i september, vil jeg invitere den norske ambassadøren til å komme. For dette hadde vi aldri klart uten god hjelp fra våre norske venner.

Powered by Labrador CMS