Første prosjektmøte ble avholdt i Bergen. Da ble det også tid til en tur på Fløyen for å nyte utsikten over byen.
Første prosjektmøte ble avholdt i Bergen. Da ble det også tid til en tur på Fløyen for å nyte utsikten over byen.

Fem land går sammen for å utvikle foreldresamarbeidet

Barnehagefolk fra Norge, Kroatia, England, Hellas og Polen deltar i Erasmus-prosjekt om foreldresamarbeid.

Publisert Sist oppdatert

Kidsa Øvsttun i Bergen er den norske representanten i Erasmus+-prosjektet som har fått navnet Utvikling av barnehagelæreres kompetanse for framtiden. Her skal representanter fra Kroatia, Polen, Hellas, England og Norge utveksle erfaringer med foreldresamarbeid. Målsetningen er å lage en personalveileder for foreldresamarbeid.

– Det er Norge som har søkt om dette prosjektet på vegne av de fem landene gjennom Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU), forteller daglig leder i Kidsa Øvsttun, Anne Elin Teigland til barnehage.no. Hun er koordinator for prosjektet.

– Bakgrunnen for prosjektet er basert på viktigheten av yrket som barnehagelærer, hvor vi som fagpersoner må kunne mestre å samhandle med barns familier og utvikle kunnskap og ferdigheter i områder som lederskap, interkulturell tilnærming, nye læringsmetoder og ansvar, opplyser den daglige lederen.

– Veien blir til underveis

Prosjektet som er finansiert av SIU, startet opp i slutten av november 2015 og skal holde på ut juni 2018. Forrige helg ble det første møtet avholdt i Bergen. Der var alle de fem landene representert ved til sammen 17 personer.

Ifølge Teigland har det aldri før blitt jobbet med foreldresamarbeid på tvers av landegrensene.

– Denne typen prosjekt har aldri vært gjennomført i en slik skala tidligere. Rammene og målet for prosjektet er tydeliggjort gjennom både søknaden og kontrakten, og nå er det arbeidet med innholdet og arbeidsmetoder som skal utarbeides. Med fem ulike kulturer, vil innholdet nødvendigvis måtte endres og tilpasses underveis under samarbeidsmøtene i prosjektet, forteller hun.

Hva fungerer?

I løpet av prosjektet skal det arrangeres flere prosjektmøter med to til seks representanter fra hvert land.

– I slutten av mars skal vi reise til Aten. Der skal Hellas legge frem hvordan de jobber med foreldresamarbeidet per i dag og vi skal se på likheter og ulikheter mellom landene. Når alle landene etter tur har gjort det, skal vi lage en personalveileder for foreldresamarbeidet for alle landene, på hvert sitt språk. Prosjektet skal også inneholde en kompetanseheving innen kommunikasjonsferdigheter med hovedvekt på foreldresamarbeid, sier Teigland.

– Etter hver samling skal vi tilbake i egen barnehage og gjennomføre en opplæring av resten av personalet, legger hun til.

Det endelige målet med prosjektet er å ferdigstille en kommunikasjonsveileder. Den skal inneholde erfaringer og ulike forskningsresultater fra prosjektet. Etter hvert vil prosessen i prosjektet være tilgjengelig på SIU sine nettsider.

Lærer av hverandre

– Hva er den største fordelen ved å samarbeide med fagpersoner fra andre land?

– At man lærer om andres kultur og hva de står overfor i møtet med foreldrene, i forhold til hva som går bra og hva som er utfordrende, og hvordan vi sammen kan få ideer til hvordan vi skal møte disse utfordringene, sier Teigland.

Den daglige lederen kommenterer at det i enkelte situasjoner kan oppstå visse utfordringer når fag skal kommuniseres på engelsk.

– Det var litt misforståelser i starten av møtet på fredagen, men vi avsluttet med å ha konkrete planer og avtaler for videre fremdrift, forteller Teigland, som gleder seg til fortsettelsen av prosjektet.

Powered by Labrador CMS