Lønnsoppgjørene er nå i havn for de fleste barnehageansatte.
Lønnsoppgjørene er nå i havn for de fleste barnehageansatte.

Enighet i FUS-oppgjøret - men ingen økning i minstelønna til NHO-barnehagene ut over rammen

Resultat på nivå med PBL og KS.

Publisert Sist oppdatert

I dag ble det enighet i årets mellomoppgjør i FUS-barnehagene. Delta, Utdanningsforbundet og Fagforbundet forhandlet sammen.

Lønnsrammen er på 5,4 prosent, som er tilsvarende rammen i kommunesektoren (KS), PBL og Norlandia.

På hjemmesidene til Delta oppsummeres resultatet i korte trekk:

  • Generelt tillegg til alle på minimum 25.800 kroner
  • Økning av minstelønnssatsene
  • Fagarbeidere med full ansiennitet får 26.300 kroner
  • Lønnstilleggene blir gitt med virkning fra 1. mai 2023

Her er protokollen med ny lønnstabell.

Samtidig skriver Fagforbundet på sine hjemmesider at de har forhandlet minstelønnssatser for barnehagene i NHO-området 590, slik det ble åpnet for etter de samordnede forhandlingene mellom LO og NHO i vår, men at NHO ikke vil ikke øke minstelønnssatsene utover det som allerede er gitt som resultat av frontfagsoppgjøret mellom LO og NHO.

Fagforbundet beklager at det ikke er vilje til å øke minstelønnssatsene utover resultat av frontfagets sentrale regulering, og forutsetter at det gjennomføres reelle lokale forhandlinger. Og at partene vektlegger en åpen og god prosess, står det videre.

– NHO insisterer på at resten av lønnsøkningen skal komme gjennom lokale forhandlinger i de enkelte barnehagene. Vi anerkjenner frontfaget og at vi skal gjennomføre lokale forhandlinger, men skulle gjerne sett at minstelønnssatsene i NHO var en del av en bransjestandard, sier forhandlingsleder Anne Green Nilsen.

– Det er heller ikke noe hemmelighet at vi har hatt variert erfaring med hvordan lokale forhandlinger faktisk fungerer, fortsetter hun, og sier videre at Fagforbundet vil følge opp at de lokale forhandlingene gjennomføres på en god måte.

Powered by Labrador CMS