Fra venstre: Marit Solheim i Delta, Anne Green Nilsen i Fagforbundet, Terje Skyvulstad i Utdanningsforbundet og Jørn-Tommy Schjelderup i PBL.

Enighet i PBL-oppgjøret

Avtalen har en ramme på nivå med oppgjøret i kommunesektoren.

Publisert Sist oppdatert

Mandag møttes PBL (Private Barnehagers Landsforbund) og arbeidstakerorganisasjonene Fagforbundet, Delta og Utdanningsforbundet til forhandlinger i årets mellomoppgjør.

Partene satte seg ved forhandlingsbordet litt etter klokken 10. Om lag seks timer senere var de kommet til enighet.

Avtalen har en ramme på 5,4 prosent. Det er på linje med lønnsoppgjørene i kommunal sektor.

Se lønnstabell her.

– Vi er fornøyde med at vi har fått til et resultat gjennom forhandlinger i dag, og at det er på linje med offentlig sektor og ivaretar medlemmene våre på tilsvarende måte, sier Fagforbundets forhandlingsleder Anne Green Nilsen til barnehage.no.

Fagforbundet skriver på sine nettsider at assistenter og fagarbeidere i PBL-barnehagene får et kronetillegg på minst 25 800.

– For oss var det viktig å kompensere for den økte prisveksten slik at medlemmene sitter igjen med reell, økt kjøpekraft, uttaler Green Nilsen på forbundets nettsider.

– Godt samarbeid

Også nestleder i Delta og forhandlingsleder, Marit Solheim, er godt fornøyd med resultatet:

– Dette oppgjøret sikrer medlemmene våre økt kjøpekraft, uttaler hun på Deltas nettsider.

– Jeg vil trekke frem at det har vært en god tone i forhandlingene og at vi på arbeidstakersiden har samarbeidet godt om kravene våre, sier hun til barnehage.no.

– Viktig virkemiddel for rekruttering

Forhandlingsleder og nestleder i Utdanningsforbundet, Terje Skyvulstad, mener PBL i årets oppgjør viser at man som arbeidsgiver er opptatt av rekrutteringen av barnehagelærere til sektoren.

– Utdanningsforbundet er opptatt av at lønn må være et viktig virkemiddel for rekruttering til barnehagene. I dette oppgjøret har PBL kommet oss i møte og anerkjenner dette, uttaler han på forbundets nettsider.

Forbundet skriver at oppgjøret sikrer deres medlemmer økt lønn på mellom 30.000 og 41.000 kroner fra 1. mai 2023.

– Konkurransedyktige betingelser

– Vi er veldig fornøyde med at vi har brukt dagen effektivt og kommet i mål med et godt oppgjør, sier PBL-direktør Jørn-Tommy Schjelderup til barnehage.no.

Han forteller at PBL i forarbeidet med dette oppgjøret har involvert medlemsbarnehagene enda mer enn ved tidligere oppgjør. Innspillene fra medlemmene har vært viktige i styrets arbeid med å gi forhandlingsledelsen et mandat foran forhandlingene.

– Den økonomiske situasjonen i sektoren er svært krevende. Fire av ti barnehager gikk med underskudd i 2021. Senere er barnehagene utsatt for kutt i pensjonspåslaget og en høyere prisstigning enn de gjennom tilskuddene har fått kompensasjon for. Likevel har medlemsbarnehagene i forkant av disse forhandlingene gitt oss tydelig beskjed om betydningen av å kunne tilby konkurransedyktige betingelser. Det sikrer vi med dette oppgjøret, uttaler Schjelderup i en artikkel publisert på organisasjonens nettsider.

Da partene møttes til forhandlinger mandag, hadde PBL et ønske om å prioritere pedagoggruppene spesielt ved dette oppgjøret.

– Både politisk og innad i sektoren synes det å være enighet om at vi ønsker å utvikle høyere og jevnere kvalitet i alle barnehager. Vi mener pedagogene har en nøkkelrolle i dette arbeidet. Regjeringen har også i sin barnehagestrategi tatt til orde for å skjerpe pedagognormen ytterligere, mens realiteten er at det mangler 2.600 barnehagelærere for å oppfylle dagens pedagognorm i alle barnehager. Derfor mente styret i PBL at det ville være naturlig å prioritere dem med formell kompetanse på høyskolenivå enda høyere i dette oppgjøret, noe vi også har lyktes med å gjøre, uttaler han på pbl.no.

Powered by Labrador CMS