Lønnsoppgjøret i kommunene ble landet lørdag. Fra venstre Steffen Handal som leder Unio kommune. Tor Arne Gangsø i KS, Mette Nord i LO kommune, Tonje Leborg i Akademikerne og Trond Ellefsen fra YS kommune.
Lønnsoppgjøret i kommunene ble landet lørdag. Fra venstre Steffen Handal som leder Unio kommune. Tor Arne Gangsø i KS, Mette Nord i LO kommune, Tonje Leborg i Akademikerne og Trond Ellefsen fra YS kommune.

Kommuneoppgjøret: Dette ble de enige om

Lørdag kveld ble det enighet i årets kommuneoppgjør.

Publisert

Utgangspunktet fra arbeidstakersiden var tydelig da forhandlingene startet torsdag i forrige uke:

Kommuneoppgjøret bør ende høyere enn frontfaget, som endte på 5,2 prosent.

Lørdag kveld kom partene til enighet.

– Vi er fornøyd med at hele laget av ansatte i kommunesektoren får økt reallønn. Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune til egne hjemmesider.

Kommuneoppgjøret sikrer alle ansatte med hele stillinger lønnstillegg på minst 26.300 kroner i året. Forhandlingsresultatet innebærer at alle arbeidstakere i hovedtariffavtalens kapittel 4 får et generelt kronetillegg. Tillegget varierer med stillingsgruppe og ansiennitet og er fra 26.300 kroner til 43.000 kroner. De sentrale tilleggene gis med virkning fra 1. mai 2023, og gis i sin helhet på den enkeltes grunnlønn per 30. april.

– Vi hadde satt oss som mål at arbeidstakerne med lave inntekter skulle komme bra ut. Det er de som sliter mest med økte priser og bekymringer for egen økonomi. Det har vi greid. Vi har sikret lavtlønnede tillegg på linje med privat sektor. LO Kommune hadde likevel ønsket en enda tydeligere lavtlønnsprofil i kommuneoppgjøret, men dette var så langt vi greide å komme, sier Nord.

Hun legger også vekt på at oppgjøret har en god likelønnsprofil, noe som betyr at det blir et mindre lønnsgap mellom kvinner og menn.

Også Steffen Handal er fornøyd med gjennomslag for de tre kravene Unio kommune hadde med i forhandlingene.

– Vi krevde reallønnsvekst, at oppgjøret skulle ligge over frontfaget og en prioritering av de med lengst utdanning og lang ansiennitet. Alle disse tre kravene har vi fått gjennomslag for, sier Handal til Udanningsforbundet.no.

Også motparten er fornøyd:

– KS er fornøyd med at vi sammen har klart å bli enige om en god, samlet løsning i lønnsoppgjøret, med en ramme på 5,4 prosent. Den gir et løft til både lavlønte og høyt utdannede, og alle får reallønnsvekst, sier Tor Arne Gangsø, direktør for arbeidsliv til KS.no.

Søndag ble det også enighet i Oslo kommune. Også der ble rammen 5,4 prosent.

Det betyr at de som har opp til lønnstrinn 35 og tjener inntil kr 541.800, får et tillegg på kr 32.600, mens alle som ligger på lønnstrinn 36 og høyere, får et tillegg på 6,0 prosent, ifølge Utdanningsforbundets hjemmesider.

Powered by Labrador CMS