Tirsdag 16. august åpnet det nye studieåret ved Dronning Mauds Minne høgskole for barnehagelærerutdanning. – Arrangementet var preget av den høytidsstemning som hører med, forteller seniorrådgiver Berit Gåsbakk.
Tirsdag 16. august åpnet det nye studieåret ved Dronning Mauds Minne høgskole for barnehagelærerutdanning. – Arrangementet var preget av den høytidsstemning som hører med, forteller seniorrådgiver Berit Gåsbakk.

På denne linjen er 37 prosent av barnehagelærerstudentene menn

Andelen mannlige studenter som møtte ved studiestart på DMMH er 23,4 prosent.

Publisert

– Det er en markant økning fra fjorårets søkertall, sier seniorrådgiver Berit Gåsbakk ved Dronning Mauds Minne høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH).

Det har vært skrevet mye om den dramatiske nedgangen i antall studenter ved barnehagelærerutdanningene landet rundt. Da studieåret åpnet ved DMMH 16. august hadde suppleringsopptaket fylt opp mange av studieplassene.

– Vi starter opp med gode klasser på alle barnehagelærerutdanningene både i Trondheim og i Kristiansund. Nå myldrer det av liv på høgskolen, sånn som det skal gjøre ved oppstarten av nytt studieår, sier Gåsbakk, og fortsetter:

Rektor Else Berit Skagen talte til studentene med tre gule roser på talerstolen. Hun forklarte at rosene symboliserte tro, håp og kjærlighet og viste til at dette er gode verdier å ha med seg i møte med livet og andre mennesker, uavhengig av livssyn eller trostilhørighet.
Rektor Else Berit Skagen talte til studentene med tre gule roser på talerstolen. Hun forklarte at rosene symboliserte tro, håp og kjærlighet og viste til at dette er gode verdier å ha med seg i møte med livet og andre mennesker, uavhengig av livssyn eller trostilhørighet.

– Vi hadde ingen ledige plasser på barnehagelærerutdanning, heltid, verken i fjor eller i år. Dette er vi godt fornøyd med. På deltid hadde vi av 80 studieplasser rundt 15 plasser ledig i fjor, mens vi i år har rundt 10. På barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse Kristiansund har vi ni plasser som ikke er besatt ved oppstart, mens det på de ulike linjene våre i Trondheim har vi litt flere plasser ledig.

Hun forteller at spesielt for årets kull er at antall menn som har valgt barnehagelærerutdanning med vekt på natur og friluftsliv er på hele 37 prosent. På grunn av god søkning ble det for noen år siden opprettet to klasser på barnehagelærerutdanning med vekt på natur og friluftsliv. I dag har denne linja to klasser, hver med 23 studenter.

– Blant de frammøtte studentene ved samme linje i fjor var det drøyt 15 prosent mannlige studenter. Totalt på alle linjer var det i fjor 20 prosent mannlige studenter som møtte til studiestart, mens vi vi år hadde 23,4 prosent mannlige oppmøte.

På barnehagelærerutdanning heltid er prosentandelen menn 25 prosent. Totalt på alle linjene er prosentandelen menn 23,4 prosent, noe som er en markant økning fra fjorårets søkertall.

– Hva gjør dere for å tiltrekke dere mannlige studenter?

– DMMH har som mål å rekruttere flere mannlige studenter til barnehagelærerutdanning og masterutdanning, samt å øke andelen menn i barnehagen for øvrig. Vi har imidlertid ingen kjønnskvotering eller en egen kampanje for å rekruttere mannlige studenter, sier Gåsbakk, og fortsetter:

– Vi jobber i stedet med å lage et uttrykk og et budskap som treffer og appellerer til målgruppa vår, uavhengig av kjønn. Vi har så langt det er mulig både kvinnelige og mannlige representanter på utdanningsmesser, skolebesøk og andre arrangement. Vi jobber bevisst med å vise et mangfold i vårt bildemateriale, både når det gjelder kjønn, men også når det gjelder mangfold på andre områder.

Hun forteller også at selv om DMMH ikke har en egen kampanje for å rekruttere mannlige studenter, så legger de ekstra til rette for å ivareta og beholde de mannlige studentene.

– Vi sørger så langt det er mulig for å ha flere gutter samlet i klassene og alle studenter skal i minst en av sine praksisperioder ha en praksislærer av samme kjønn som seg selv.

– Nå myldrer det av liv på høgskolen, sånn som det skal gjøre ved oppstarten av nytt studieår, sier Berit Gåsbakk.
– Nå myldrer det av liv på høgskolen, sånn som det skal gjøre ved oppstarten av nytt studieår, sier Berit Gåsbakk.
Powered by Labrador CMS