Robert Steen skal lede utvalget som skal se på konsekvensene av barn og unges skjermbruk.
Robert Steen skal lede utvalget som skal se på konsekvensene av barn og unges skjermbruk.

Tidligere helsebyråd i Oslo skal lede skjermbrukutvalg

Robert Steen er utnevnt til leder av utvalget som skal se på konsekvensene av barns skjermbruk.

Publisert Sist oppdatert

Det regjeringsoppnevnte utvalget skal gi regjeringen et bedre kunnskapsgrunnlag om hvordan barn og unges skjermbruk i barnehage, skole og fritid påvirker helse, livskvalitet, læring og oppvekst.

Videre skal utvalget, basert på kunnskapsgrunnlaget, gi innspill til politikkutvikling og gi råd om behovet for tiltak.

– Det er behov for mer kunnskap om hvordan skjermbruk påvirker oppveksten til barn og unge. Blant annet trengs det kunnskap om hvilke konsekvenser skjermbruk har for barn og unges relasjoner til foreldre og venner, og for deres fritid, utdanning og sosiale deltagelse. Kunnskap om dette er viktig for å kunne sikre barn og unge en aktiv, deltagende og trygg oppvekst, heter det i utvalgets mandat.

Tidligere Oslo-byråd Robert Steen (Ap) skal lede utvalget. Han var finansbyråd i hovedstaden fra 2015 til 2019 og helsebyråd fra 2019 til februar 2023.

Øvrige medlemmer i utvalget:

– Professor Anne Mangen, Stavanger

– Professor Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Ørsta

– Universitetslektor Torstein Unstad, Tromsø

– Professor Lars Wichstrøm, Trondheim

– Professor Mari Hysing, Bergen

– Seniorforsker Jens Christoffer Skogen, Bergen

– Professor Steinar Krokstad, Steinkjer

– Forsker Christer Hyggen, Oslo

– Forsker Niamh Ni Bhroin, Oslo

Utvalgets endelige anbefalinger skal leveres til Kunnskapsdepartementet innen 1. november 2024.

Her kan du lese utvalgets mandat.

Powered by Labrador CMS