Kunnskapsminister Tonje Brenna og statsminister Jonas Gahr Støre. (Bildet er tatt ved en tidligere anledning.)
Kunnskapsminister Tonje Brenna og statsminister Jonas Gahr Støre. (Bildet er tatt ved en tidligere anledning.)

Vil vite mer om konsekvensene av barns skjermbruk

Regjeringen og KS lanserer en ny strategi for digitalisering i barnehager og skoler. Det skal også settes ned et utvalg som skal foreslå tiltak knyttet til barn og unges skjermbruk, søvn, psykiske helse og læringsutfordringer.

Publisert Sist oppdatert

Torsdag lanserte regjeringen og KS en ny felles strategi for digital kompetanse og infrastruktur i barnehager og skoler.

Strategien skal gi støtte til kommunene og fylkeskommunene i møte med nye teknologier, digitale verktøy i opplæringen og det økende presset på barn og unges personvern.

Regjeringen vil, i samarbeid med KS:

 • Utrede hvordan man kan etablere en felles støttetjeneste for personvern og universell utforming, slik at barnehage- og skoleeierne kan få hjelp i vurderingen av digitale ressurser.
 • Opprette en offentlig oversikt over tilgjengelige digitale læremidler og i hvilken grad de oppfyller juridiske og tekniske krav. Dette skal gjøre det enklere for skolene å kjøpe inn læremidler som oppfyller regelverket.
 • Utrede hvordan myndighetene sammen med sektor kan fange opp og møte nye teknologier som påvirker barnehagen og skolen på en bedre måte, slik at de raskere kan gi støtte til kommunene. Strategien kommer også med tiltak for å støtte skolene med å håndtere kunstig intelligens i opplæringen.
 • Styrke veiledningen om god digital praksis i barnehager og skoler, og sørge for god digital kompetanse i etter- og videreutdanningstilbudene.

Les hele strategien her.

– Mange jobber allerede bra med personvern, anskaffelser og bruken av digitale læremidler, men strategien skal gi en tydeligere retning på hvordan alle barnehage- og skoleeiere kan løse utfordringer på en trygg måte, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i en pressemelding.

– Barn og unge må lære seg å navigere trygt i den digitale verden og samtidig bruke teknologien klokt. Da må vi sørge for at de får utviklet denne kompetansen i trygge og gode digitale læringsmiljøer. Vi trenger større kunnskap og bevissthet om hva som er god praksis og gode verktøy, legger styreleder Gunn Marit Helgesen i KS til.

Etter- og videreutdanning og støttemateriell

«Barnehagens digitale praksis skal støtte opp om arbeidet med rammeplanens fagområder, og bidra til et rikt og allsidig barnehagemiljø, som legger til rette for at barn utforsker, leker, lærer og på et selvstendig grunnlag skaper noe gjennom digitale uttrykksformer» står det i strategien.

Her trekkes digitale mikroskoper, animasjonsprogrammer, roboter og lydproduksjonsverktøy frem som eksempler på ulike digitale løsninger som kan bli tatt i bruk i det pedagogiske arbeidet i barnehagen.

Omfanget og innretningen på det digitale arbeidet må være tilpasset barnas alder, interesser og behov, og følge helsemyndighetenes anbefalinger, understrekes det i strategien.

Regjeringen og KS ønsker å legge til rette for at alle som jobber i barnehage har mulighet til å ta gode valg når det gjelder bruk av teknologi og medier i det pedagogiske og administrative arbeidet. Regjeringen arbeider nå med en nasjonal tjenestekatalog for digitale læremidler i skolen, og vil vurdere om katalogen også skal gi oversikt over digitale løsninger for barnehagen.

Regjeringen vil også:

 • Videreutvikle støttemateriell for god digital praksis i barnehagen, i samarbeid med relevante aktører.
 • Styrke kunnskapsgrunnlaget og formidlingsaktiviteter om god, forsvarlig og hensiktsmessig bruk av digitale løsninger og medier i barnehagen.
 • Stimulere til utvikling av innovative miljøer ved institusjonene med barnehagelærerutdanning i samarbeid med barnehageeiere.
 • Ha dialog med Foreldreutvalget for barnehager (FUB) og andre aktører om bruk av digitale løsninger og medier i barnehagen, og i barnehage-hjem samarbeid.
 • Sørge for et godt etter- og videreutdanningstilbud for ansatte i barnehagesektoren, som støtter barnehageeieres ansvar for å styrke den profesjonsfaglige digitale kompetansen i barnehagen.
 • Styrke den profesjonsfaglige digitale kompetansen ved universiteter, høyskoler, fagskoler og fag- og yrkesopplæringen, slik at de kan utvikle relevant grunn-, etter- og videreutdanning til lærere, fagarbeidere, ledere og andre ansatte i sektoren.
 • Videreutvikle og spre kompetansepakker og andre nettbaserte støtteressurser om profesjonsfaglig digital kompetanse i barnehagen, i samarbeid med universiteter og høgskoler.

– Trenger mer kunnskap

Regjeringen ønsker seg også mer kunnskap om konsekvensene av barns skjermbruk. De vil derfor sette ned et nytt utvalg som skal oppsummere kunnskapsgrunnlaget og foreslå tiltak knyttet til barn og unges skjermbruk, søvn, psykiske helse og læringsutfordringer.

– Dagens barn og unge møter digitalisering og ny teknologi på alle arenaer. Det gir muligheter, men også utfordringer som vi må lære mer om, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i en pressemelding.

– 9 av 10 tiåringer har en smarttelefon, og over 70 prosent av ungdomsskoleelevene bruker nå minst tre timer foran skjermen hver dag. Vi vil be utvalget se på hvordan det påvirker konsentrasjonsevnen, søvnkvaliteten, den psykiske helsen og læringen til ungene våre. Vi trenger kunnskap om dette for å finne en god balanse mellom det digitale og analoge. Barna våre skal fortsatt lære å skrive både for hånd og på tastatur. De skal lese trykte bøker og lære å bruke digitale ressurser på en trygg og god måte, legger kunnskapsminister Tonje Brenna til.

Utredningen er et samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Barne- og familiedepartementet.

Utvalgets sammensetning og mandat blir klart i løpet av våren.

Powered by Labrador CMS