Årets glade vinnere: Styrer Trine Danielsen Selfors (midten) fra Kirketunet barnehage, tok i mot prisen sammen med to pedagogisk ledere: Therese Stensland (til venstre) og Christin Sandstedt Kjerrvang.
Årets glade vinnere: Styrer Trine Danielsen Selfors (midten) fra Kirketunet barnehage, tok i mot prisen sammen med to pedagogisk ledere: Therese Stensland (til venstre) og Christin Sandstedt Kjerrvang.

Din barnehage kan vinne årets pris for god digital praksis

Nå kan du dele eksempler fra barnehagens digitale hverdag i barnehagen, og vinne Senter for IKTs digitale barnehagepris.

Publisert Sist oppdatert

Senter for IKT i utdanningen deler årlig ut “Den digitale barnehageprisen” for å løfte frem eksempler på hvordan barnehager arbeider helhetlig med digitale verktøy i sin pedagogiske praksis.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

– Har deres barnehage et temaarbeid eller et prosjekt der dere jobber med digitale verktøy på en kreativ og pedagogisk måte? Send inn deres bidrag og få muligheten til å vinne 10 000 kroner til din barnehage innen 6. november! sier Monica Hartviksdatter Jenssen ved Senter for IKT i utdanningen i en pressemelding.

– Potensialet i digitale verktøy er mange, og de kan - som den nye rammeplanen sier - bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Med den nye rammeplanen legges det klare føringer for at det handler om best mulig bruk av digitale verktøy sammen med barna. Vi ønsker å få fram de mange gode eksemplene på god, kreativ og kritisk bruk av IKT i barnehagene, oppfordrer Jenssen.

Her er vurderingskriteriene:

  • Tydelig målsetning for prosessen med god dokumentasjon må være vedlagt.
  • Barna er medvirkende og produsenter i prosjektet.
  • Har et bevisst og balansert forhold til bruk av de digitale verktøyene, herunder må barnas personvern være godt ivaretatt.
  • Prosjektet må være forankret i et eller flere fagområder fra rammeplanen for barnehagen.
  • Prosjektet som vises frem og søkes for må være fullført.

Les mer om prisen her.

Powered by Labrador CMS