Jørn-Tommy Schjelderup (PBL), Terje Skyvulstad (Utdanningsforbundet), Trond Ellefsen (Delta) og Anne Green Nilsen (Fagforbundet) møttes i Bodø tirsdag. Det er satt av to dager til forhandlingene.
Jørn-Tommy Schjelderup (PBL), Terje Skyvulstad (Utdanningsforbundet), Trond Ellefsen (Delta) og Anne Green Nilsen (Fagforbundet) møttes i Bodø tirsdag. Det er satt av to dager til forhandlingene.

Venter krevende forhandlinger

Tirsdag møtte PBL (Private Barnehagers Landsforbund) Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til forhandlinger om årets lønnsoppgjør, som er hovedoppgjør for 29.500 ansatte i 1742 private barnehager.

Publisert Sist oppdatert

Det er satt av to dager til forhandlingene, og fra arbeidsgiversiden er signalene på forhånd meget tydelige: Utgangspunktet for forhandlingene har aldri vært mer krevende, er budskapet fra PBL.

– Selvsagt ønsker våre medlemmer å tilby alle ansatte konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår, men dette må finansieres. Og slik politikerne har styrt utviklingen, er økonomien i sektoren ikke lenger bærekraftig, sier administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL i en pressemelding.

Peker på flere momenter

Arbeidsgiver- og interesseorganisasjonen viser til følgende bakteppe:

  • Marginene i private barnehager har de siste årene vært fallende. Gjennomsnittlig årsresultat i private barnehager var i 2021 på 1,8 prosent.

  • Stortingets vedtatte kutt i pensjonspåslaget til private barnehager, medfører reduksjon i tilskudd på om lag 400 millioner kroner i 2022 og 600 millioner kroner i året fra 2024.
  • Blant annet på grunn av pensjonskuttet, har private barnehager hatt en realnedgang i driftstilskudd på 2-4 prosent fra 2021 til 2022.
  • Kun tre av ti medlemsbarnehager i PBL oppga i februar at de har budsjettert med overskudd i 2022.
  • Siden den gang er private barnehager, som mange andre, utfordret av en betydelig prisvekst, ikke minst på strøm.
  • Mange private barnehager har i 2022 hatt betydelige ekstrakostnader knyttet til høyt sykefravær under den siste store smittebølgen av covid-19-pandemien.
  • Nye reguleringer vedtatt av Stortinget før sommerferien vil påføre private barnehager administrative ekstrakostnader på mer enn 100 millioner kroner i 2022.

Schjelderup påpeker at lovfestede krav til bemanning, kompetanse og faglig innhold gjør at det er lite å hente på kostnadssiden. I tillegg gjør den nasjonale maksimalprisen for foreldrebetaling det vanskelig for barnehagene å øke inntektene.

– Jeg tror alle partene har en realistisk forståelse av realitetene i sektoren og at det er stor vilje til å komme til enighet. Likevel vil det kreve stor klokskap å komme til et forhandlingsresultat som alle parter kan leve med, sier han.

Forventer godt oppgjør

Det lyktes ikke Barnehage.no å få noen kommentar fra arbeidstakersiden ved forhandlingsstart klokken 13 tirsdag.

– Delta går inn i forhandlingene med forventninger om et godt oppgjør for våre medlemmer, og ser fram til konstruktive forhandlinger, sier 1. nestleder i Delta og forhandlingsleder Trond Ellefsen, i en melding publisert på organisasjonens nettsider.

Der går det også fram at pensjon i tillegg til lønn den viktigste saken i årets lønnsoppgjør for Deltas medlemmer i private barnehager.

Lønnsoppgjøret for Utdanningsforbundets medlemmer i kommunene er som kjent ikke i havn. Lærerstreiken har pågått siden før sommeren, og er flere ganger trappet opp de siste ukene.

Dermed har man ikke noe endelig resultat å forholde seg til for kommunalt ansatte barnehagelærere, slik man vanligvis har pleid å ha før forhandlingene for privat sektor starter.

Powered by Labrador CMS