Illustrasjonsfoto

Barnehageansatt fengslet – siktet for "svært alvorlig forhold begått mot et lite barn"

En barnehageansatt i Nedre Buskerud er varetektsfenglset i to uker med brev- og besøksforbud, siktet for overgrep mot et barn i barnehagen der han jobber.

Publisert

Den siktede anket tingrettens kjennelse om varetektsfengsling, men denne anken er nå forkastet av Borgarting lagmannsrett. Siktede er varetektsfengslet i to uker med brev- og besøksforbud, skriver Drammens Tidende.

I kjennelsen heter det at lagmannsretten finner at siktede med skjellig grunn kan mistenkes for en straffbar handling som kan medføre høyere straff enn fengsel i seks måneder.

Mannen, som er i 50-årene, er siktet for overtredelse av straffeloven § 300, jf. § 299. Paragrafene omhandler voldtekt av barn under 14 år.

"Svært alvorlig forhold begått mot et lite barn"

– Fornærmede er et barn som går i barnehagen der siktede jobber, sier politiadvokat Linda Marie Robbestad ved Sør-Øst politidistrikt til VG.

Politiet fikk ifølge VG inn en anmeldelse i slutten av august, og mannen ble pågrepet torsdag i forrige uke.

I vurderingen om varetektsfengsling er det blant annet lagt vekt på at "siktelsen gjelder et svært alvorlig forhold begått mot et lite barn, og til at bevisforspillelsesfaren gjelder en krets av vitner med nær tilknytning til siktede."

I kjennelsen skriver Borgarting lagmannsrett at «saken er i en tidlig fase av etterforskningen, og det skal gjennomføres en rekke avhør av både barn og voksne. De aktuelle vitnene inkluderer siktedes nærstående, herunder barn, avhør av de ansatte i barnehagen og muligens også andre barn i barnehagen.»

Ikke barnets forklaring alene

Etter en samlet vurdering av bevisene mener lagmannsretten at det er sannsynlig at siktede har forholdt seg slik som beskrevet i siktelsen.

«I støtteskrivet til forsvarer er det fremholdt at man bør være varsom med å legge fornærmedes forklaring ukritisk til grunn. Lagmannsrettens bevisvurdering baserer seg imidlertid ikke på barnets forklaring alene, og en samlet vurdering gir som nevnt tilstrekkelig mistankegrunnlag,» skriver Borgarting lagmannsrett.

Lagmannsretten finner også sannsynlighetsovervekt for at siktede i tilfelle løslatelse vil benytte anledningen til å forspille bevis og til å påvirke forklaringer.

Powered by Labrador CMS