Brannsikkerhet: Branningeniør Ken A. Vevelstad i Kristiansandregionen Brann og Redning får hjelp av bamsen Flammbært og Emma (4), Erle (4), Anna (5) og Catharna (5) i Stasjonshaven barnehage til å sjekke sikkerheten hjemme — og gjerne også hos besteforeldre. Assistent og brannvernleder Sissel Myran synes prosjektet er positivt.
Brannsikkerhet: Branningeniør Ken A. Vevelstad i Kristiansandregionen Brann og Redning får hjelp av bamsen Flammbært og Emma (4), Erle (4), Anna (5) og Catharna (5) i Stasjonshaven barnehage til å sjekke sikkerheten hjemme — og gjerne også hos besteforeldre. Assistent og brannvernleder Sissel Myran synes prosjektet er positivt.

Bamse blir med barna hjem for å sjekke brannsikkerheten

– Vi sjekket røykvarslerne, og vi måtte kjøpte to nye røykvarslere, forteller Catharina (5) i Stasjonshaven barnehage i Kristiansand.

Publisert Sist oppdatert

Hun har hatt bamsen Flammbært med seg hjem på overnattingsbesøk, og sammen med foreldrene har hun og bamsen sjekket at røykvarslere er montert og virker og at det er slukkeutstyr i huset.

I tillegg har de hatt en liten brannøvelse — og branningeniør Ken A. Vevelstad i Kristiansandsregionen Brann og Redning (KBR) er imponert.

– Når resultatet blir at det byttes røykvarslere som her, så har Flammbært gjort jobben sin og vel så det, sier Vevelstad.

Viktig fokus

I Norge dør mellom 50 og 70 personer hvert år som følge av brann, og de fleste omkommer i sitt eget hjem. Flammbært er brannvesenets gode hjelper for å redusere tallet — gjennom at barn får fokus på enkle grep som kan gjøres for å hindre brann.

– Mange av dem som omkommer i brann er eldre mennesker, så derfor oppfordrer vi til at barna også sjekker hjemme hos besteforeldre når de har med seg Flammbært hjem, sier Vevelstad.

Før Flammbært fikk være med hjem til de eldste barna i Stasjonshaven barnehage, var foreldrene allerede informert om prosjektet. Sammen med Flammbært får de med seg en brosjyre som sier noe om hva som bør sjekkes og hvorfor. Når barna tar med seg Flammbært tilbake til barnehagen har de med seg en svarslipp hvor de har krysset av for hva som er sjekket.

– Ut i fra svarene kan vi danne oss et bilde av hvordan det står til med brannsikkerheten i private hjem og planlegge hvor vi bør rette brannsikkerhetsfokuset.

Hot bamse

Flammbært er blitt en populær bamse i Stasjonshaven barnehage — og straks han er tilbake fra hjemmebesøk, må assistent og brannvernleder Sissel Myran trekke lodd om hvem bamsen skal være med hjem neste gang.

– Det er 11 barn hos oss som er med på prosjektet. Bamsen er med på to hjemmebesøk hver uke, og han kan gjerne sjekke flere steder. Det er ikke et omfattende prosjekt, men det er veldig nyttig, sier Myran.

Når alle barna i barnehagen har hatt besøk av Flammbært, står høydepunktet for tur. Da kommer nemlig brannvesenet på besøk med den store brannbilen.

– Dette er et bra prosjekt for brannvesenet. Vi ønsker fokus på brannvern i egen bolig, og når barna hjelper oss med det skal det bare mangle at vi kommer på besøk med brannbilen, sier Vevelstad.

PS! Flammbært gjør hjemmebesøk i Larvik, Sandefjord og Kristiansand-regionen. På sikt er det meningen at prosjektet skal spres over hele landet.

Powered by Labrador CMS