PBL-direktør Jørn-Tommy Schjelderup reagerer på uttalelsene til statssekretær Kjetil Vevle i Kunnskapsdepartementet.
PBL-direktør Jørn-Tommy Schjelderup reagerer på uttalelsene til statssekretær Kjetil Vevle i Kunnskapsdepartementet.

– Bør ta engasjementet og kritikken fra foreldrene på alvor

– Dette er svært oppsiktsvekkende uttalelser fra statssekretæren. Han burde ta engasjementet og kritikken fra foreldrene på alvor, i stedet for å angripe PBL for at vi sprer informasjon om det regjeringen selv har skrevet i sin strategi.

Publisert

Det sier PBL-direktør Jørn-Tommy Schjelderup.

Bakgrunnen er kommentarene fra statssekretær Kjetil Vevle om underskriftskampanjen fra bekymrede foreldre. Både i en sak i Laagendalsposten nylig og til barnehage.no gjentar statssekretæren det samme budskapet: At PBLs påstand om at regjeringen vil svekke foreldrenes rett til å velge barnehage er feil, og at regjeringens forslag til nye regler tvert imot vil styrke foreldrenes mulighet til å velge barnehage.

Les hele saken her.

Samtidig stiller stadig flere foreldre seg bak kampanjen «Mitt barn, mitt valg!», underskriftskampanjen har så langt samlet drøyt 5 000 signaturer.

Nylig gikk også PBL ut og uttrykte sin støtte til opprøret, og oppfordrer medlemsbarnehagene til å dele informasjon om den, i en sak på egne hjemmesider.

– Undervurderer leseferdighetene

PBL-direktøren reagerer på uttalelsene fra Vevle, og mener det ikke henger sammen med det som står i regjeringens barnehagestrategi, som ble lagt fram i januar. Også da uttrykte Schjelderup skepsis til forslagene som handler om å gi kommunene større makt.

«Kommunen skal ha demokratisk styring og kontroll med barnehagesektoren»

Skal vi nå disse ambisjonene må:

  • Kommunene få større mulighet til å bestemme finansiering og krav til alle barnehager
  • Kommunene ha styringsrett når det gjelder godkjenning av barnehager, opptak, dimensjonering og kapasitet. Private barnehager må ha reell medvirkning i disse beslutningene
  • Kommunene få bedre muligheter til å prioritere små privateide og ideelle barnehager for å kunne ivareta et mangfoldig barnehagetilbud
  • Kommunene få muligheten for å føre økonomisk tilsyn med private barnehager

Kilde: Barnehagen for en ny tid - Nasjonal barnehagestrategi mot 2030

– Det er nesten som man lurer på om statssekretæren har satt seg inn i hva hans egen regjering har foreslått. Regjeringen skriver i sin nye barnehagestrategi, på side 48, at: «Skal vi nå disse ambisjonene må (…) kommunene ha styringsrett når det gjelder godkjenning av barnehager, opptak, dimensjonering og kapasitet.» Skal kommunen ha styringsrett på opptak, dimensjonering og kapasitet, kan det vanskelig skje uten at foreldrenes rett til å velge barnehage, samtidig svekkes, mener Schjelderup, og fortsetter:

– Det virker som regjeringen undervurderer vanlige folks leseferdigheter. I regjeringens egen strategi står det at «kommunene må ha styringsrett når det gjelder godkjenning av barnehager, opptak, dimensjonering og kapasitet». Det er regjeringens ord, ikke PBLs. Signalene fra statssekretæren er både at de har «ingen planer om å endre dagens regelverk» og at de «vil forbedre regelverket slik at kommunene får større mulighet til å styre og tilpasse barnehagetilbudet lokalt». Regjeringen bør avklare for foreldrene til de 270.000 barna i norske barnehager om de tenker å la kommunene overstyre deres valg av barnehage eller ikke.

Til barnehage.no sa Vevle også «det er synd at PBL velger å spre unødig frykt blant foreldre.»

– Statssekretæren må selv ta ansvar for regjeringens strategi, og reaksjonene som kommer fra foreldre og private barnehager på dette. Vi registrerer at han prøver å skyve ansvaret over på PBL. Det er mildt sagt kreativt, og minner om en regjering som ikke vil vedkjenne seg sin egen politikk på området når den nå blir møtt med kritikk og innvendinger.

Frykter avvikling av private plasser

Til barnehage.no forklarte Vevle de nye forslagene slik:

– For det første sikrer vi et fortsatt mangfoldig tilbud ved å gi kommunene bedre mulighet til å prioritere små privateide og ideelle barnehager. For det andre vil vi gi kommunene større mulighet til å utvide antall plasser i områder der barnetallet stiger, og plassene kan flyttes nærmere der barna bor. Det er bedre bruk av skattepengene, og vi er trygge på at kommunene ønsker å samarbeide med private barnehageaktører for å få til gode lokale barnehagetilbud.

– Det er ingenting ved regelverket i dag som hindrer kommunene å utvide tilbudet i områder der barnetallet stiger. Det er rett og slett ikke mulig å forstå hva statssekretæren sikter til her, kommenterer Schjelderup.

– Men når tilbudet skal reduseres, er det foreldrenes valg av barnehage som bestemmer hvilke plasser som består. Nettopp i disse tilfellene frykter private barnehager – med rette – at kommunene skal få mer makt og styring, og mulighet til å bestemme at plasser i private barnehager skal avvikles, sier PBL-direktøren, og fortsetter:

– Dersom regjeringen har ombestemt seg og ikke ønsker å gjøre endringer som vil svekke foreldrenes rett til å velge barnehage for sitt barn, er jo det fint. Men inntil de eventuelt reviderer barnehagestrategien fra januar i år, må vi nesten forholde oss til det som står der. Og det er at det skal gjøres endringer som sikrer kommunene styringsrett når det gjelder godkjenning av barnehager, opptak, dimensjonering og kapasitet. Det vil åpenbart gå bekostning av valgfriheten for foreldre, uansett hvilke bortforklaringer statssekretæren nå prøver seg på.

Powered by Labrador CMS