Styreleder Eirik Husby under landsmøtet 2021. Da var omtrent halvparten av medlemsbarnehagene representert – enten direkte eller gjennom fullmakter.

Åpner for første gang for digital deltakelse på landsmøtet

8. og 9. mai samles drøyt 350 representanter fra PBLs medlemsbarnehager til landsmøte. Om lag en tredjedel av delegatene deltar digitalt.

Publisert Sist oppdatert

I 2021 gjorde PBLs landsmøte et vedtak som innebærer at medlemsbarnehager som ikke kan delta fysisk på landsmøtet, i år har mulighet til å delta digitalt.

Alle delegater med stemme-, tale- og forslagsrett vil kunne be om ordet, avgi stemmer på saker og sende inn endringsforslag, uavhengig av om de deltar via skjerm eller sitter i salen, opplyser PBL.

Om lag 230 deltakere vil være fysisk til stede i landsmøtesalen på Gardermoen i neste uke, mens 125 vil følge møtet fra andre steder i landet.

Det er ny rekord i antall påmeldte, ifølge PBLs styreleder Eirik Husby.

– Jeg gleder meg veldig til dette landsmøtet. Det blir utrolig fint å møte representanter for så mange av medlemsbarnehagene i PBL. Vi er inne i en viktig tid, både for sektoren og for private barnehager spesielt. Derfor er det gledelig at så mange velger å delta på landsmøtet, og at de ønsker å være med å påvirke og ta avgjørelser som er viktige for PBL og medlemmene, sier han.

– Vi følger opp vedtaket som landsmøtet gjorde i 2021 og arrangerer i år et historisk landsmøte der det både er mulig å delta, debattere og avgi sin stemme ved fysisk deltakelse og også ved digital deltakelse. Dette sikrer at alle medlemsbarnehager har større mulighet til å delta i demokratiet og å la sin stemme bli hørt, legger Husby til.

Foreslo endring

I forbindelse med landsmøtet i 2021, foreslo Knut Thomas Johansen fra Barnas Moa å endre et av avsnittene i § 3 i PBLs vedtekter.

Fra:

En medlemsbarnehage som ikke møter i landsmøtet selv kan, med personlig fullmakt, la seg representere av én landsmøtedeltaker. Én landsmøtedeltaker kan ikke representere mer enn ti medlemsbarnehager med slik fullmakt.

Til:

En medlemsbarnehage som ikke møter i landsmøtet selv kan, med personlig fullmakt, la seg representere av én landsmøtedeltaker.

Johansen, som hadde støtte fra flere enkeltstående barnehager, begrunnet forslaget om å stryke den siste setningen med at en begrensning i bruk av fullmakter gjør det utfordrende for enkeltstående barnehager som ikke har mulighet til å delta på landsmøtet å få sin stemme hørt.

Til tross for at styret i PBL stilte seg bak forslaget, ble det nedstemt på landsmøtet.

I stedet ble følgende formulering tatt inn i organisasjonens strategiplan for 2021-2023, etter forslag fra styret:

Styret og administrasjonen i PBL skal jobbe for å øke andelen medlemsbarnehager som er representert under neste landsmøte, blant annet ved å arbeide for muligheten til digital deltagelse og stemmegivning.

– Det er egentlig en god nummer én, og en enda bedre løsning, sa Johansen til barnehage.no etter at vedtaket var fattet.

– Nye navn

– At langt over 100 delegater deltar digitalt, og at vi også er enda flere fysiske deltakere på Gardermoen enn i 2021, er positivt og et bra grunnlag for et godt landsmøte. Vi ser av påmeldingslistene at det også er mange nye navn som deltar denne gang, også fra deler av landet som vi kanskje tidligere ikke har hatt så mange deltakere fra. Det er også positivt. Så får vi oppsummere og evaluere etter at landsmøtet er hevet tirsdag ettermiddag, sier styreleder Eirik Husby.

Foruten de ordinære landsmøtesakene, står blant annet en politisk debatt, et innlegg fra kunnskapsminister Tonje Brenna, samt en markering av at det er 20 år siden barnehageforliket ble inngått, på programmet.

I tillegg vil prisen «Årets barnehageinspirator» bli delt ut.

Powered by Labrador CMS